Un pas endavant a favor de la sostenibilitat dels prats seminaturals del Parc de la Mitjana

L’actuació s’inclou en el projecte de millora de la biodiversitat de Lleida

Gestió sostenible dels prats de la Mitjana
photo_camera Gestió sostenible dels prats de la Mitjana

Aquest estiu s'ha iniciat una prova per gestionar sosteniblement els prats seminaturals del Parc de la Mitjana.

El procés s'emmarca dins del projecte de millora de la biodiversitat de Lleida i de la utilització de 'Solucions basades en la natura' per a la gestió dels parcs i espais naturals de la ciutat

És per això que s’han introduït criteris de gestió de les praderies d’herba amb una sega dirigida que delimita algunes zones de la Carbonera en les quals es deixa que les plantes herbàcies, que fan les gespes i praderies de la zona, puguin realitzar tot el cicle vital i no es fan segues d’alta freqüència.

D’aquesta manera, les herbes arriben a treure les flors i després els fruits, fet que suposa una font d’aliment per als insectes pol·linitzadors i per als ocells granívors. Al seu torn, la presència d’insectes també atrau ocells insectívors, com les orenetes i els falciots, i ratpenats que troben aquí font d’alimentació.

La producció de llavors també afavoreix la ressembra natural dels prats i la selecció dels rebrots dels arbres, com els àlbers i els xops, alhora que permet recuperar algunes zones de bosc de ribera

Aquestes actuacions incorporen la tècnica anomenada de 'Solucions basades en la Natura' que són accions inspirades, basades o copiades de la naturalesa per afrontar reptes ambientals, socials i econòmics, de manera sostenible i eficient.

Amb aquest nou enfocament, el manteniment es fa de manera que es permet créixer les herbes respectant el seu cicle vital (floració, producció de llavors) i es remarca el seu paper en el manteniment de l’equilibri ecològic entre els diferents espais de la Mitjana.

comentaris