28.09.2022 |

Llum verda a l'equipament per allotjar temporers al barri de Pardinyes

La Junta de Govern Local també ha aprovat el projecte bàsic d'intervenció arquitectònica al Baluard de Louvigny i el projecte executiu de la Fase I de la reconstrucció del tram de muralla esllavissat comprès entre el Baluard de la Reina i el Baluard de Louvigny

Projecte de Equipament Comunitari per a Múltiples Usos (ECMU)
Projecte de Equipament Comunitari per a Múltiples Usos (ECMU)
Llum verda a l'equipament per allotjar temporers al barri de Pardinyes

El dilluns 12 de setembre, la Junta de Govern Local de Lleida aprovà definitivament el projecte bàsic i executiu de l'Equipament Comunitari per a Múltiples Usos (ECMU) que se situarà al barri de Pardinyes.

A l'estiu, aquest equipament es destinarà a allotjar temporers que busquen feina a la campanya de la fruita i, durant la resta de l'any, com a allotjament d'urgència, per a estades limitades de col·lectius diversos o emergències estacionals, entre d'altres.

Finalitzats aquests tràmits administratius, es procedirà a la licitació de les obres

Les passes a donar, a partir d'ara, són l'enderroc de dos immobles de les antigues sitges Senpa (situades al carrer Oriol Martorell 2-8), per tal de deixar llest el solar i construir l'ECMU, que s'ubicarà al carrer Xavier Puig Andreu 7-9.

Es desestima definitivament les dues al·legacions presentades en aquest procés, per part de la Institució de Ponent per la Conservació i l'estudi de l'Entorn Natural (IPCENA) per l'Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard).

Paral·lelament, s'ha tramitat l'acceptació de la concessió demanial administrativa per a l'ús privatiu del domini públic de l'espai de les sitges, atorgada per part de la Generalitat de Catalunya que és la propietària de l'espai. La concessió es fa de forma gratuïta, per un període de 75 anys i afecta dues finques amb una superfície total de 2.893 metres quadrats.

A més dels expedients relatius al projecte de l'ECMU, la Junta de Govern ha aprovat el projecte bàsic d'intervenció arquitectònica al Baluard de Louvigny i el projecte executiu de la Fase I de la reconstrucció del tram de muralla esllavissat comprès entre el Baluard de la Reina i el Baluard de Louvigny. La previsió és que les obres, que compten amb finançament conjunt de Paeria i Generalitat, es puguin iniciar a la tardor.

Llum verda a l'equipament per allotjar temporers al barri de Pardinyes
comentaris