27.10.2021 |

La Paeria de Lleida oferirà un contracte de pràctiques a 10 joves titulats

L’Ajuntament de Lleida s’acull al programa del SOC perquè persones entre 16 i 29 anys amb títol puguin acumular experiència laboral

La Paeria de Lleida oferirà un contracte de pràctiques a 10 joves titulats

L’Ajuntament de Lleida s’ha acollit novament a la convocatòria que realitza el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que permet la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del sistema de Garantia Juvenil a Catalunya.

La Paeria de Lleida contractarà, a través d’aquest programa, 10 joves que treballaran en pràctiques durant 6 mesos en un departament municipal

Els requisits per poder-se acollir són:

  • Estar en possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional puguin acumular experiència laboral
  • Ser beneficiari/ària del Sistema de Garantia Juvenil (ser menor de 30 anys i no estar estudiant ni treballant).
  • Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball com a demandant d’ocupació no ocupat.
  • Tenir entre 16 i 29 anys i no haver participat en les convocatòries del 2019 i 2020.


La finalitat d’aquest programa és donar una oportunitat laboral real a persones joves que han acabat els seus estudis, però que no tenen experiència laboral o en tenen poca. D’aquesta manera, poden adquirir unes competències que li permeten augmentar la seva ocupabilitat de cara a trobar futures ocupacions.

Paral·lelament, també és una oportunitat perquè l’Ajuntament incorpori durant un temps persones joves que donen una visió fresca i nous punts de vista als projectes municipals.

L’Ajuntament de Lleida ofereix places a joves amb les següents titulacions: Grau en Dret, Grau en ADE, Grau en Arqueologia, Grau en Comunicació Audiovisual, Grau en Psicologia, CFGS en Comerç i Màrqueting, CFGS en Administració o Informàtica, CFGS o Grau en Prevenció en riscos laborals, CFGS en Integració Social, CFGS en Disseny i Fotografia.

Les persones interessades poden informar-se a Palma – Centre de Recursos Juvenils, al carrer la Palma, 6-10, de Lleida. Tel. 973 700 666, o enviar el currículum a [email protected] o [email protected]

La Paeria de Lleida oferirà un contracte de pràctiques a 10 joves titulats
comentaris