28.10.2021 |

Acció Climàtica destinarà més de 600.000 euros en millorar camins rurals d'Àger

Les inversions en la xarxa de camins rurals permeten reduir el despoblament de les zones rurals

Cuneta malmesa del camí de Vilamajor als Masos de Millà i Mas de Marcó, en el terme municipal d'Àger
Cuneta malmesa del camí de Vilamajor als Masos de Millà i Mas de Marcó, en el terme municipal d'Àger
Acció Climàtica destinarà més de 600.000 euros en millorar camins rurals d'Àger

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural té previst iniciar aquesta tardor les obres per a l'arranjament i millora del camí de Vilamajor als Masos de Millà i Mas de Marcó, en el terme municipal d'Àger.

El termini màxim d'execució de les obres és de 9 mesos i la seva finalització es preveu en el quart trimestre de 2022.

L'obra és en procés d'adjudicació per un import total de 671.121 euros

Entre els anys 1996 i 1997, el Departament va realitzar una actuació al camí de Vilamajor als masos de Millà i Mas de Marcó consistent en l'eixamplament del camí, amb el corresponent moviment de terres, la construcció del drenatge longitudinal i transversal i la construcció del paviment.

Amb el pas del temps, l'ús del camí i la manca de treballs de conservació i de manteniment per motius pressupostaris per part de l'Ajuntament, que n'és el titular, ha suposat el deteriorament progressiu del camí, cosa que en dificulta la transitivitat i compromet la seguretat dels vehicles dels usuaris del camí i dels veïns i veïnes que l'utilitzen per accedir a la seva residència habitual, i també a les explotacions agro-ramaderes, camps de cultiu i boscos principalment.

Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Àger va fer una petició al Departament per a la redacció i execució del projecte d'arranjament de la totalitat del camí, el qual té una llargada de 9,436 km.

El Departament va respondre positivament a la seva petició i ha redactat el projecte, document que ha servit per fer la licitació i adjudicació, i posteriorment la contractació i execució de les obres directament per part d'Acció Climàtica

El nou projecte defineix les actuacions bàsicament de moviment de terres en neteja de cunetes i despreniments en talussos, neteja de passos transversals en bon estat en la seva majoria i construcció de 3 nous i estabilització d'un talús localitzat. També la construcció d'un nou ferm i acabat amb la senyalització vertical i balisament

Acció Climàtica destinarà més de 600.000 euros en millorar camins rurals d'Àger
comentaris