Apareixen unes restes al Castell del Remei en forma d'estructures circulars

DCIM\100MEDIA
photo_camera Vista aèria del Castell del Remei

El passat mes de maig, els treballs agrícoles en la parcel·la Cal Mitjana de la finca Castell del Remei van posar al descobert una sèrie d’estructures circulars. La troballa va ser comunicada per part de la propietat als Serveis Territorials de Cultura que van efectuar una inspecció per tècnics dels Serveis Territorials a Lleida arran de la qual, el Departament de Cultura va promoure l’execució d’una intervenció arqueològica d’urgència per tal de poder delimitar el jaciment i conèixer-ne la cronologia.

La intervenció arqueològica, que es va dur a terme entre els dies 2 i el 16 de maig, va localitzar un total de 37 estructures retallades al subsòl geològic, 36 de les quals eren sitges d’emmagatzematge i una, un pou de captació d’aigües freàtiques.

S'han trobat fragments de ceràmica amb decoracions incises característiques del Bronze Inicial (1.800-1.500 aC) que indiquen la presència en aquesta zona d’un jaciment d’aquesta cronologia

Intervenció arqueològica d'urgència al Castell del Remei

Només 10 de les sitges van ser excavades. Malgrat que totes estan amortitzades en època moderna o contemporània, segons indiquen els materials recuperats, s’hi han trobat fragments de ceràmica amb decoracions incises característiques del Bronze Inicial (1.800-1.500 aC) que indiquen la presència en aquesta zona d’un jaciment d’aquesta cronologia. Les estructures eren de planta circular o ovalada i conservaven només la part baixa, ja que a causa dels treballs agrícoles continuats a la parcel·la se n’havia perdut la resta.

També el pou -de planta ovalada de 2,5 m per 1m i secció cúbica- va ser objecte d’excavació. Donat el perill d’esfondrament de l’estructura, només va ser possible buidar 0,8 m del rebliment interior, els materials ceràmics recuperats del qual són d’època moderna, corresponent als segles XVI-XVIII.

​El jaciment, sota estudi

Actualment, els materials estan en estudi i aportaran noves dades al coneixement del jaciment inèdit fins ara de Cal Mitjana i a aquesta zona de transició entre La Noguera i L’Urgell on hi ha pocs jaciments arqueològics documentats, fet que permetrà millorar el coneixement sobre l’ocupació humana del nostre territori en diferents períodes històrics. 

L’actuació fou realitzada per l’empresa d’arqueologia Àtics en el marc del conveni vigent per a actuacions arqueològiques d’urgència i dirigida per l’arqueòleg Iñaki Moreno.

Comentaris