Castelló de Farfanya engega les obres de consolidació de la Torre del Torrent

L’objectiu d’aquesta actuació és mantenir i conservar les restes que encara perduren  dins del conjunt monumental del castell
La Torre del Torrent del conjunt monumental del castell de Castelló de Farfanya recuperarà la seva imatge a partir del mes de febrer
photo_camera La Torre del Torrent del conjunt monumental del castell de Castelló de Farfanya recuperarà la seva imatge a partir del mes de febrer

La Torre del Torrent del conjunt monumental del castell de Castelló de Farfanya recuperarà la seva imatge a partir del mes de febrer gràcies a les obres de consolidació urgent que s’hi duran a terme. L’actuació se centrarà en la consolidació de la coberta, dels revestiments existents, i altres actuacions de neteja i consolidació general d’aquest element patrimonial.

Es té constància que la torre estava habitada o s’utilitzava com a petit corral durant els anys 90, moment a partir del qual s’abandona. A dia d’avui, es pot accedir a l’interior de dos nivells interiors de la torre, que es troben en mal estat. El seu estat interior fa que es recomani no ser utilitzada, si més no en aquesta fase, en la qual per motius pressupostaris no es pot abastar la seva reparació.

Les obres han estat finançades per la Diputació de Lleida dins del pla “Paisatges de Ponent” per un import de 25.454,55 € més 5.345,48 € d’IVA.

L’objectiu d’aquesta actuació és mantenir i conservar les restes que encara perduren, de tal forma que permetin avançar en el seu estudi i puguin donar més informació sobre la torre i la resta del castell; per la qual cosa es planteja la refacció del capçat, per tal de cobrir la part superior de l’edifici i evitar l’entrada d’aigua.

A la part exterior es consolidaran el paraments interiors i es perfilaran les obertures originals, se n’eliminaran els tapiats i es tapiaran les obertures fetes a la torre per a usos diferents, permetent una lectura de les actuacions. Les obertures originals de la torre es protegiran amb una porta d’accés i vidres fixos que permetin entrades de llum en fases posteriors, on es pugui actuar en la zona interior.

El projecte en el qual s’emmarquen les obres de recuperació d’aquests espais busca revalorar el patrimoni natural i cultural de cinc àmbits d’actuació: Canals d’Urgell, Noguera baixa, Paisatges de l’aigua, Paisatges de l’oli i Segrià sec. D’aquesta manera, es preveuen 90 actuacions en 55 municipis que permetin fomentar el turisme sostenible i la promoció i conservació del patrimoni natural i cultural. “Paisatges de Ponent” compta amb un pressupost de 4.771.708,96 €.

Comentaris