11.08.2022 |
Territoris.cat

Els regants de l'Algerri-Balaguer proposen captar aigua des del canal Pinyana

Aquesta idea ajudaria a reduir el consum elèctric
Fotografia: Agència Catalana de Notícies.
Fotografia: Agència Catalana de Notícies.
Els regants de l'Algerri-Balaguer proposen captar aigua des del canal Pinyana

La comunitat de regants del canal Algerri-Balaguer va plantejar, el passat divendres 9 de juliol, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Urbana la possibilitat de captar aigua des del canal de Pinyana.

L'objectiu de la proposta seria aprofitar el desnivell existent entre ambdues infraestructures per tal de reduir el consum energètic que suposa per als regants de l'Algerri-Balaguer el bombeig d'aigua des de la Noguera Ribagorçana.

D'altra banda, l'Algerri-Balaguer incorporarà 51,67 noves hectàrees al reg al terme de Balaguer

El Departament ha tret a licitació les obres que van quedar pendents al sector C a causa de la construcció de la variant nord de la ciutat.

D'aquesta manera, es completarà la totalitat de la superfície regable del municipi de Balaguer.

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha tret a licitació obres pendents del regadiu de l'Algerri-Balaguer, al terme municipal de Balaguer, per un import total de 325.773,52 euros. Aquesta actuació completarà les obres del sector C amb una superfície de 51,67 hectàrees que va quedar fora del projecte de les obres executades anteriorment a causa de la construcció de la variant nord de Balaguer.

Un cop construïda la variant, es completarà la totalitat de la superfície regable del municipi de Balaguer.

Val a dir que la comunitat de regants haurà d'aportar 3.029,10 euros per cada nova hectàrea posada en reg, el que suposa 156.513,60 euros

La darrera fase de les obres del canal es va centrar al sector C, en superfícies situades fora de la zona ZEPA al terme municipal de Balaguer. Els treballs, amb una inversió de 4,7 milions d'euros i que van finalitzar el 2018, van permetre incorporar al reg 792 hectàrees de 177 propietaris. Amb l'actuació que ara ha licitat la conselleria s'hi sumaran una cinquantena d'hectàrees més.

En paral·lel, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha acabat recentment la darrera fase de les obres derivades de la concentració parcel·lària del regadiu de l'Algerri-Balaguer, al terme municipal de Balaguer. Els treballs van començar l'any 2011 i, per motius pressupostaris, s'havien anat executant en diferents fases. La zona que ha estat objecte de la concentració parcel·lària suma 2.300 hectàrees, corresponents a 273 propietaris. Les obres d'aquesta darrera fase de la concentració van començar el març del 2020 i han suposat una inversió de gairebé 1,8 milions d'euros.

Durant aquesta fase, s'han executat 30,8 quilòmetres de camins entre principals, secundaris, i terciaris, i 1,3 quilòmetres de drenatges soterrats.

Així mateix, s'han dut a terme un seguit de mesures correctores de l'impacte ambiental com ara actuacions de restauració paisatgística mitjançant plantacions i hidrosembres, i altres com la creació d'una bassa per a amfibis, diverses actuacions per millorar la biodiversitat a l'entorn de la Font del Bonic, i la remodelació d'esculleres i baixants per la fauna al desguàs del Prat.
El canal Algerri-Balaguer abraça una superfície regable d'unes 8.000 hectàrees dels termes municipals d'Algerri, Albesa, Castelló de Farfanya, Balaguer, Menàrguens i Torrelameu. El regadiu es divideix en tres sectors de reg i disposa d'una dotació anual de 6.000 m3/ha. La primera pedra del canal es va col·locar el setembre del 1991 a Alfarràs i l'aigua va arribar a les primeres finques a Algerri l'any 1999.

Els regants de l'Algerri-Balaguer proposen captar aigua des del canal Pinyana
comentaris
Entering on the requested page Skip advertisement