L'Oficina d'Habitatge de Mollerussa oferirà cursos de formació sobre la llar als llogaters

El servei també va gestionar 71 contractes, dels quals 22 van ser nous

Habitatges de la promoció de l'antiga caserna de Mollerussa
photo_camera Habitatges de la promoció de l'antiga caserna de Mollerussa

La Borsa de Mediació per al Lloguer Social de l'Ajuntament de Mollerussa, va tramitar durant el 2016 un total de 263 ajuts per a l'arrendament, una xifra un 5% superior a la de l'any anterior, segons ha explicat aquest dimarts l'alcalde Marc Solsona, acompanyat de la tècnica del servei, Eva Millan. Solsona ha dit també que a finals d'any la borsa duia la gestió d'un total de 71 contractes, dels quals 22 es van formalitzar al llarg de l'any passat a persones amb diferents problemàtiques socials. En aquest sentit, l'alcalde de Mollerussa ha aprofitat per fer una crida als propietaris que tinguin immobles buits perquè els posin a disposició de la borsa per tal de poder incrementar l'oferta d'habitatge al municipi i donar sortida a la demanda existent.

Pel que fa als ajuts, Solsona ha indicat que dels 263 que es van tramitar, 158 corresponen a convocatòries del Ministeri de Foment que es tramiten a través de l'Agència Catalana de l'Habitatge i que van créixer un 35% respecte a al 2015; 92 són sol·licituds de renovació d'ajuts de convocatòries anteriors, i 13 corresponen a llogaters de la Borsa d'Habitatge i persones que han perdut casa seva i estan de lloguer. 

Es mantenen les demandes d'especial urgència per pagar deutes de lloguer o hipoteca

Marc Solsona i Eva Millan presenten el balanç oficina d'habitatgeDins l'àmbit de la tramitació d'ajudes destaca també les prestacions d'especial urgència per al pagament de deutes de lloguer o d'hipoteca. En aquest cas, durant el 2016 es van realitzar 19 sol·licituds, una menys que al 2015 i 12 menys que l'any anterior. D'aquestes, 9 van ser per deutes de lloguer, 2 per deutes d'hipoteca i 7 per processos de desnonament. A aquestes ajudes urgents cal afegir també les 9 sol·licituds que es van resoldre a través de la Mesa d'Emergències Socials. 

La Borsa de Mediació per al Lloguer Social de Mollerussa col·labora amb l'Agència d'Habitatge duent a terme diferents gestions entre les que destaca la inscripció al Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial, que ha tornat a registrar un descens. En aquest cas, al 2016 es van inscriure 79 persones respecte a les 119 persones que ho van fer l'any anterior. 

Pel que fa al nombre d'atencions al ciutadà que es fan des de la borsa, durant el 2016 van ser 2.695, gairebé un 14% més que al 2015. Del total de les atencions fetes, un 60% van ser per ajuts de lloguer i un 34% per a la recerca d'habitatge de lloguer. 

Formació obligada per a llogaters sobre manteniment de la llar

D'altra banda i com a novetat d'enguany, des de la Borsa d'Habitatge de Mollerussa es durà a terme al setembre una formació específica per a persones llogateres sobre manteniment de llar i pautes d'actuació davant riscos com humitats, fuites de gas o d'aigua o sobrecàrregues elèctriques, entre altres, segons ha indicat Eva Millán. Aquesta actuació ve motivada per la detecció per part dels tècnics responsables a través de les visites de seguiment dels habitatges i les incidències rebudes, que gran part dels arrendataris no disposen d'una informació correcta en aquest àmbit. Així mateix, per incidir en la participació a aquesta formació, quan es faci la signatura dels contractes de lloguer es farà signar també un document de compromís a assistir-hi, segons han explicat des de l'Ajuntament de Mollerussa.

Comentaris