La Cooperativa d'Ivars inicia la comercialització de vedells amb el segell de Bones Pràctiques Agroalimentàries G.A.P

Vedells Granja de la Cooperativa d'Ivars Certificada per GLOBALGAP
photo_camera Vedells Granja de la Cooperativa d'Ivars Certificada per GLOBALGAP

La Cooperativa d'Ivars ha iniciat la comercialització de vedells amb la garantia de qualitat i seguretat alimentària que implica la certificació de Bones Pràctiques Agroalimentàries (G.A.P), atorgat pel programa GLOBALG.A.P, es tracta d'un conjunt de normes reconegudes en l'àmbit internacional, l'única dedicada específicament a la producció primària.

Imatge de les instal·lacions de la Cooperativa d'IvarsCal recordar que l'entitat va rebre el passat 3 de setembre la certificació GLOBALG.A.P. a la fàbrica de pinsos de Torregrossa, i al mes de novembre un grup de socis signava un compromís amb aquest programa d'assessorament per implantar el segell a les seves granges. Amb aquest acord la Cooperativa d'Ivars assolia la gestió de la qualitat i traçabilitat tant de la fabricació de pinsos, com de les granges que voluntàriament s'adhereixin i compleixin els requisits per obtenir la certificació.

Aquesta iniciativa és pionera en l'àmbit europeu i també a l'estat espanyol, i ha suposat obrir camí en molts aspectes que fins al moment no es tenien en compte en la cadena productiva

És important destacar que la certificació GLOBALG.A.P. afecta a tot el procés organitzatiu i productiu de les granges, implicant que es tinguin molt en compte els paràmetres de benestar animal, maneig adequat i bioseguretat. Igualment en una granja GLOBALG.A.P. es realitzen controls i se certifica la traçabilitat i qualitat de tots els inputs usats com són pinsos, farratges, aigua, o llet en cas de vedells mamons. De forma concloent, cal valorar també que esdevé prioritari el respecte cap al medi ambient com a factor estratègic en la direcció de l'empresa ramadera en pro d'una producció sostenible, i que alhora sigui responsable amb les condicions de treball dels mateixos treballadors.

Vedells Granja de la Cooperativa d'Ivars Certificada per GLOBALGAP 1Aquest és un projecte de valor afegit que Cooperativa d'Ivars ha impulsat al nostre territori, com a element de generació d'alternatives per al sector ramader, aconseguint una certificació amb alt reconeixement internacional i que suposa arribar des del camp fins al consumidor final amb una ferma línia de seguretat alimentària. A partir d'ara, se seguirà promocionant perquè més granges entrin a la certificació, tal com ho faran alguns socis de la cooperativa durant el pròxim mes d'abril.

Comentaris