Una planta d'autoconsum i una cooperativa energètica, la nova proposta de Mollerussa Primer

La candidatura presenta dues propostes en matèria d'energia per assolir un estalvi en el consum del 80% i la reducció de 432 tones d'emissió de CO2 anuals
Marc Solsona i Pere Garrofé  a la seu de Mollerussa Primer - Foto: Marina Pallàs Barta
photo_camera Marc Solsona i Pere Garrofé a la seu de Mollerussa Primer - Foto: Marina Pallàs Barta

La candidatura Mollerussa Primer ha fet pública una nova proposta en matèria de transició energètica. Com a una de les seves principals actuacions, el grup es proposa instal·lar una planta solar fotovoltaica a la cobertura dels pavellons firals, la creació d'una cooperativa energètica i el canvi de l'enllumenat públic per un de baix consum. El conjunt d'aquestes mesures, un cop implementades al complet, aconseguirien assolir un estalvi del 80% del consum energètic actual de la ciutat, segons han detallat Marc Solsona, alcalde i número u de la llista, i Pere Garrofé, tinent d'alcalde i número dos. Les actuacions es basarien, principalment, en dos grans eixos d'actuació i inversions:

Un estalvi energètic del 80%

L'element que més energia consumeix a escala municipal és, sempre, l'enllumenat públic, indica Solsona. És per això que el grup es proposa renovar tota la il·luminació de la ciutat per fer la transició a tecnologia led de baix consum, així com incorporar sistemes de planificació en els quadres elèctrics per optimitzar el consum, regulant-lo segons les franges horàries. Aquesta actuació, per la qual es preveu una inversió d'1.650.000 euros -que podria assolir-se per mitjà de subvecions o bé sectoritzant l'actuació, amoritzant-se per moments amb el mateix estalvi-, s'executaria per fases i s'estendria durant quatre anys, reduint progressivament el consum dels actuals 2.200 MWh anuals a 1.700 o 1.800, és a dir, en un 80%. Un cop finalitzat el projecte, indica Garrofé, aquesta reducció significaria, per la butxaca, un estalvi a la factura d'entre 250.000 i 300.000 euros anuals, així com una reducció de 225 tones de CO2 anuals. 

Una planta solar i una cooperativa energètica

Per materialitzar la transició energètica i i apropar-se a la realitat d'una ciutat sostenible, el grup proposa un altre gran eix d'actuació en matèria d'energia: la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica d'autoconsum i la creació d'una comunitat energètica en forma de cooperativa que doni accés a la ciutadania a fer-ne ús. L'espai més favorable per a aquest fi, segons ha detallat Garrofé, és la coberta dels pavellons firals, que amb els seus 6.000 metres quadrats donaria cabuda a la instal·lació d'una planta fotovoltaica d'autoconsum amb una producció anual estimada d'1,5 MWh un cop estigués en ple funcionament, representant el 40% del consum elèctric actual de Mollerussa, i una reducció de 207 tones de CO2 anuals.

Aquesta iniciativa, sumada a la de l'estalvi en el consum, implicaria la producció del 70% del consum energètic total de Mollerussa i una reducció de 432 tones de CO2 anuals

Aquesta instal·lació d'autoconsum generaria prou energia que, a part de destinar-se als diferents equipaments municipals i l'enllumenat públic, obriria la porta a la creació d'una comunitat energètica que, en forma de cooperativa de consum, permetria que els socis, ja fossin comerços, petites empreses o fins i tot habitatges particulars, gaudissin de l'estalvi energètic implícit en la producció d'energia solar de la nova planta fotovoltaica.

Les comunitats energètiques són ens cooperatius independents i, en aquest cas, seria l''Ajuntament qui impularia la seva creació i obriria les portes a formar-ne part al conjunt de la ciutadania

Comentaris