Mollerussa incrementa a 1,5 kg diaris de brossa per habitant el 2021, però recicla millor

El seu índex de recollida selectiva bruta és del 48,5%, per sobre de la mitjana catalana, que és del 45,9%, tot i que l’alcalde vol apostar per reduir encara més el rebuig, que és el que fa augmentar el cànon a pagar
El vehicle de recollida dels contenidors a Mollerussa @Territoriscat
photo_camera El vehicle de recollida dels contenidors a Mollerussa

Ja s'han fet públics els resultats de la memòria elaborada pel Consell Comarcal del Pla d'Urgell dels resultats de la recollida de residus a Mollerussa. L'alcalde els ha presentat aquest dimarts al consistori, mostrant-se satisfet amb alguns dels resultats però crític amb altres dades que creu que cal millorar. La ciutadania de Mollerussa va generar el 2021 un total de 7.982 tones de residus, una xifra que s’assimila a la del 2020 any, en què es va registrar un increment del 7%. Així doncs, cada habitant va generar de mitjana 1,5 quilos diaris de brossa, la ràtio més alta dels darrers 8 anys, amb un lleuger increment de les tones recollides selectivament però també de les de la fracció rebuig. Tot i que aquest increment també pot associar-se a hàbits de consum globals, Marc Solsona ha manifestat que cal fer una aposta per reduir aquesta fracció de rebuig, ja que, a part de les implicacions mediambientals, en té altres que repercuteixen de forma molt directa en la ciutadania, com el cànon a pagar com a penalització, que de retruc afecta el rebut de la brossa dels mollerussencs.

Usuaris del nous contenidors a Mollerussa
Una ciutadana fent ús dels contenidors a Mollerussa

Del total de residus generats, 3.877 tones (un 1,3% més) corresponen a recollida selectiva, mentre que 4.105 són de la fracció rebuig, que també ha patit un increment del 0,5% respecte a l’any anterior. Aquestes xifres representen que Mollerussa ha assolit el 2021 un índex de recollida selectiva bruta del 48,5%, per sobre de la mitjana catalana, que és del 45,9%, una tònica que es repeteix des de 2015. Amb tot, la voluntat del consistori és implementar noves mesures per reduir la fracció del rebuig, com és ara la instal·lació d'un sistema de contenidors intel·ligents que permetin aplicar una fiscalitat que premiï qui faci bé el rebuig i penalitzi qui no.

L'Ajuntament havia demanat una subvenció a l’Agència Catalana de Residus de 332.000 euros per implantar aquest sistema, però va ser denegada a l’abril pel fet de no estar prou dotada la convocatòria pel número de projectes presentats, de manera que ara s’està a l’espera que se n’obri una altra per tornar-hi a concórrer

Pel que fa a les fraccions, a més de l’augment de la fracció resta, cal destacar també l’increment de l’orgànica (un 0,47%) i d’altres tipus de residus com la roba usada i l’oli de cuina (un 4%). No obstant això, destaca el descens de la recollida selectiva del paper i el cartó ( un 6,49%), seguida de la del vidre (3,64%) i de la dels envasos lleugers (1,82%). En aquest sentit, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa estan ultimant els detalls d’una campanya informativa i de sensibilització adreçada als comerços generadors de vidre amb l’objectiu d’incrementar la recollida selectiva d’aquesta fracció, segons ha indicat l’alcalde. 

De la memòria, en destaca també el funcionament del servei de recollida de voluminosos, ja que els serveis fets han incrementat en un 71%, i en un 61% les tones recollides, un augment que s’atribueix a les accions de sensibilització fetes des del Pla de Civisme impulsat per l’àrea d’Acció Social i Comunitària

 

Millora de la qualitat de la recollida selectiva amb un descens dels impropis

Una altra de les dades positives que posa de manifest la memòria del servei és la qualitat de la recollida selectiva. En aquest apartat, destaca que la mitjana d’impropis en la fracció orgànica, que principalment corresponen a plàstics, roba i bolquers i també vidre i cartó, és del 8,12%, el percentatge més baix des del 2014 i lluny del 16% que es va assolir al 2019. També ha disminuït considerablement la mitjana d’impropis en la fracció d’envasos lleugers, que se situa en 27,16%, després que el 2019 fos del 42,1%, un màxim històric, i que bàsicament correspon a plàstic no envàs, vidre i orgànica i sovint, la roba i els bolquers. 

 

La recollida de la roba usada recupera els volums anteriors a la pandèmia i puja l’oli de cuina

La memòria també dona dades sobre altres recollides com la de la roba usada que ha recuperat amb 34,34 tones els volums anteriors a la pandèmia després que el 2020 es constatés una reducció del 24%. Aquest servei és gestionat per la Fundació Pueblo para Pueblo Humana a través de 14 contenidors distribuïts per la ciutat.  

Així mateix, també ha pujat la recollida d’oli vegetal fet servir a través dels sis contenidors que gestiona la Fundació Privada Ilersis de Lleida. En aquest cas, amb 2,73 tones s’ha aconseguit el màxim històric des que es va implantar aquest servei amb un increment respecte a l’any passat de gairebé el 48%. Destaca també la recollida d’1,16 tones de piles fetes servir amb un increment del 16% i les 56,39 tones de cartó comercial a través de la recollida porta a porta, un volum similar al de l’any passat. 


Increment de l’ús de la deixalleria fixa i potenciació de la mòbil

Una altra de les dades significatives que recull la memòria és el fet que la deixalleria fixa de Mollerussa va rebre el 2021 la visita de 5.577 usuaris, una xifra superior als 3.473 registrats l’any passat. Aquest augment es va traslladar en un increment del total de residus recollits, fins a arribar al total de 2.267 tones, de les quals un 87% han estat recuperables mentre que la resta són rebuig. Pel que fa a la deixalleria mòbil, va ser utilitzada per 290 usuaris, un valor un pèl superior al de l’any anterior, però que cal millorar encara més a través de campanyes informatives i reubicació dels punts de recollida, segons s’apunta a la memòria. El material recollit per aquest servei es descarrega a la deixalleria fixa i es comptabilitza com a tal. 


 

Comentaris