30.11.2022 |
Territoris.cat

El Consell Comarcal gestionarà el servei de menjador de l'escola el Sitjar de Linyola

Visita a les instal·lacions de l'escola El Sitjar de Linyola
Visita a les instal·lacions de l'escola El Sitjar de Linyola
El Consell Comarcal gestionarà el servei de menjador de l'escola el Sitjar de Linyola

El Consell Comarcal del Pla d'Urgell gestionarà el servei de menjador de l'escola el Sitjar de Linyola a parir del pròxim curs, tal com es desprèn d'un comunicat publicat per l'Ajuntament en les xarxes socials. En aquest escrit el consistori fa una cronologia de les actuacions que s'han dut a terme per solucionar els inconvenients que tenia el servei de cara el curs vinent.

Representants de l'Ajuntament es van reunir aquest dimecres amb els tècnics del Consell Comarcal, en el decurs de la mateixa es van posar sobre la taula les demandes dels pares i del consistori per tal de mantenir el nivell qualitatiu del servei. Es va arribar a un acord en el qual es destaca que durant un període de tres mesos, l'AMPA i el consistori seguiran l'evolució del servei per tal de valorar si respon a les expectatives desitjades.

Aquest és el text que l'Ajuntament ha publicat en el seu perfil de Facebook:

Aclariment referent a les accions realitzades per implementar una nova gestió del servei de menjador de l’escola el Sitjar.

Com ja és conegut, la gestió del menjador escolar, de fa molt temps i fins aquest curs s’ha dut a terme conjuntament entre l’Ampa i la direcció del centre escolar.

Aquesta gestió ha viscut diferents períodes. Els darrers anys, circumstàncies diverses i vicissituds també econòmiques, han requerit un esforç de compromís major tant per part de la docència del centre, treballadors, així com per diferents equips d’Ampa, per continuar fent viable el servei de menjador escolar.

Enguany la direcció del col·legi i el Departament d’Ensenyament es van posar en contacte, acordant que la gestió del menjador s’havia de desvincular del centre escolar. Presumiblement per motius de viabilitat econòmica, d’homogeneïtzació de criteris i adaptació a responsabilitats competencials, s’acorda que el centre escolar s’hauria de desvincular de la gestió ja pel curs vinent 17/18.

En paral·lel vam ser informats l’Ampa i l’Ajuntament i sense més concrecions és va començar a treballar per a trobar possibles alternatives, entenent que la gestió encara la podia exercir l’Ampa. Per aquesta raó es van consultar diferents empreses especialitzades en la gestió de menjadors i el conveni de gestió delegada al Consell Comarcal entre altres.

El delegat del Departament d’Ensenyament va corroborar a l’Ajuntament, que la competència dels menjadors, tot i les diverses realitats, era del propi Departament i que aquest l’havia delegat als Consells Comarcals. Consultat el Consell, aquest ens va informar que tot i tenir delegada la responsabilitat, permetria si hi havia entesa que la gestió del menjador la pogués fer l’Ampa o el propi Ajuntament.

En les diverses assemblees es van exposar les opcions fins en aquell moment tantejades i tenint en compte les reticències sorgides, es va descartar que la gestió directa l’assumís el Consell. Es va creure convenient que un dels encaixos que reunia més consens era que la gestió del menjador es pogués coordinar entre l’Ampa i l’Ajuntament.

Seguidament, l’equip de l’Ampa i l’Ajuntament, vam fer consultes i gestions per tal d’aclarir malentesos i dubtes i poder tenir clar quins serien els requisits legals i burocràtics necessaris.

Mentre l’Ampa treballava per conèixer les responsabilitats que des del Consell es requerien, des de l’Ajuntament, vam saber que per diferents motius legals, de tramitacions burocràtiques, dubtes competencials i disponibilitat de temps, no era possible que la gestió directa del servei de menjador pogués ser assumida per part de l’Ajuntament si més no, de cara al setembre.

Exposades aquestes circumstàncies, el criteri acordat entre l’Ampa i Ajuntament, va ser que l’opció més viable per poder ser implementada al setembre d’engany seria que la gestió directa la fes l’Ampa amb el suport polític i econòmic necessari per part de l’Ajuntament.

Aquest acord és va elevar tant al Consell Comarcal com al Departament d’Ensenyament.

Pocs dies després el Departament d’Ensenyament va convocar l’Ampa i la direcció de l’escola per comunicar-los que no autoritzaria que la gestió del menjador la pogués fer directament l’Ampa. Es va sol·licitar ratificació de la resposta per escrit.

Des de l’Ajuntament es va contactar de nou amb el Departament i se’ns va comunicar que la gestió del menjador només la podia fer el Consell Comarcal. Es va demanar ratificació de la resposta per escrit.

Des de l’Ajuntament es va contactar de nou amb el Consell Comarcal i per coordinar una nova reunió també amb l’Ampa i la direcció del col·legi. D’aquesta reunió de coordinació, feta el dimecres 12 de juliol, va quedar clar que la gestió directa del menjador escolar a partir d’aquest setembre, la farà el Consell Comarcal.

Lamentem la descoordinació viscuda amb i entre el Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament, perquè si els conceptes i responsabilitats haguessin quedat més clars des de bon principi, amb tota seguretat ens haguéssim estalviat temps i disgusts

El Consell Comarcal per contracte públic de serveis i dins de les seves competències, assignarà el servei a una empresa especialitzada per un període temporal curt, diferent del conveni general.

Que aquesta gestió garantirà les demandes exposades a nivell local, com la continuïtat laboral de la cuinera i la creació d’una comissió de seguiment per vetllar per les incidències i la qualitat del servei de menjador que permeti, si és el cas, replantejar el conveni amb l’empresa concessionària. Els detalls d’aquest acord s’exposaran un cop signats els convenis.

En resum i fent revisió d’aquesta cronologia de fets;

Primerament demanem disculpes si per la manca de concreció en la definició de conceptes, demores, gestions fetes i opinions exposades, s’hagi generat controvèrsies i/o creat malentesos i desconfiances.

Exposem que no subscrivim les informacions recentment aparegudes en alguns mitjans de comunicació.

Lamentem la descoordinació viscuda amb i entre el Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament, perquè si els conceptes i responsabilitats haguessin quedat més clars des de bon principi, amb tota seguretat ens haguéssim estalviat temps i disgusts.

Exposem que des de l’Ajuntament hem intentat defugir de tota provocació per continuar treballant amb la discreció necessària que ens facilités resoldre satisfactòriament un tema que sempre hem considerat d’interès general i transcendent pel nostre municipi.

Amb aquest nou model de gestió no es privatitza el menjador escolar, perquè és una entitat pública com el Consell Comarcal qui n’assumeix la responsabilitat de gestió, sota l’atenció tant de l’Ampa com de l’Ajuntament

Aclarim que, amb aquest nou model de gestió no es privatitza el menjador escolar, perquè és una entitat pública com el Consell Comarcal qui n’assumeix la responsabilitat de gestió, sota l’atenció tant de l’Ampa com de l’Ajuntament.

Volem expressar que des de l’Ajuntament hem estat, estem i estarem al costat, tant del col·legi, l’Ampa com de la treballadora del menjador i continuarem col·laborant per vetllar per la continuïtat d’un servei públic de menjador escolar de qualitat.

Volem agrair la bona predisposició del Consell Comarcal per facilitar-nos una resolució atenent totes les demandes locals.

Per últim volem agrair especialment, el compromís i la dedicació que durant tants anys han demostrat tant la direcció del col·legi, els equips d’Ampes, i els treballadors del menjador. Ara més que mai cal destacar que si hem pogut gaudir d’un servei de menjador escolar a Linyola ha estat gràcies a la importància d’aquesta implicació i esforç col·lectiu.

Ho hem de posar en valor perquè creiem necessari que com a poble ens cal interioritzar que per continuar tenint un servei de qualitat com aquest i d’altres hem de sumar complicitats fermes entre tots i totes.

El Consell Comarcal gestionarà el servei de menjador de l'escola el Sitjar de Linyola
comentaris
Entering on the requested page Skip advertisement