La Cooperativa d’Ivars, la primera en fabricar pinsos certificats com a sostenibles a Catalunya

Planta de fabricació de pinsos de la Cooperativa d'Ivars a Torregrossa 1
photo_camera Planta de fabricació de pinsos de la Cooperativa d'Ivars a Torregrossa 1

La Cooperativa d'Ivars ha obtingut la certificació GlobalGAP a la planta de fàbricació de pinsos de Torregrossa, un reconeixement per l'aplicació  d'un conjunt de normes reconegudes a escala internacional, dedicades específicament a la producció primària, que es defineix com a Bones Pràctiques Agroalimentàries (GAP). 

GLOBALG.A.P. reconeix que els pinsos de la fàbrica de Torregrossa, disposen dels més alts nivells de seguretat i qualitat i que són produïts de forma sostenible

L'entitat auditora certifica l'aposta del respecte per la salut i benestar dels treballadors, i el medi ambient, i que la producció ha superat els més estrictes controls de seguretat alimentària i traçabilitat. En aquest sentit, Cooperativa d'Ivars, disposa del control i homologació de tota la cadena de proveïdors de matèries primeres, elements de fabricació i mitjans de transport, garantint la traçabilitat dels pinsos des del camp fins a les sitges de les granges.

Planta de fabricació de pinsos de la Cooperativa d'Ivars a Torregrossa 2Cal anotar que Cooperativa d'Ivars havia treballat ja amb anterioritat alguns aspectes que han facilitat l'obtenció d'aquest segell, com són la diferenciació de les fàbriques destinades a la producció de pinsos per a cadascun dels principals grups ramaders (porcí a Ivars, remugants a Torregrossa i avicultura a La Fuliola) i la no utilització d'antibiòtics en fàbrica eliminant el tractament preventiu i sistemàtic. Per altra banda,

L'ús de cereals i matèries primeres de proximitat en la formulació i la promoció de la doble collita, com a mesures afavoridores de la reducció de la petjada de carboni, així com la disposició d'un laboratori propi que permet el control de qualitat a les matèries primeres de forma immediata, també han estat factors positius per a la certificació GLOBALG.A.P

Per tant, el fet d'aconseguir aquesta certificació és fruit del procés de millora constant en les diferents àrees de la cooperativa, i amb l'objectiu de facilitar noves oportunitats estratègiques per als nostres socis agricultors i ramaders, que els permetin consolidar la seva activitat agrària i ramadera dins l'economia global.

comentaris