07.05.2021 |
Territoris.cat

19 ALUMNES CURSEN EL PROGRAMA, QUE ELS PERMET OBTENIR TANT LA TITULACIÓ ESPANYOLA COM L'AMERICANA

El Diploma Dual a batxillerat: una aposta de La Salle per a la internacionalització

Batxillerat Diploma Dual La Salle Mollerussa
Alguns dels alumnes que cursen el Diploma Dual a La Salle Mollerussa.
El Diploma Dual a batxillerat: una aposta de La Salle per a la internacionalització

A l'hora d'escollir una modalitat per especialitzar-se en els estudis postobligatoris de Batxillerat, són diverses les opcions que s'ofereixen als joves  recent graduats  de l'ESO:  ciències, humanitats, arts... Però més enllà de la modalitat escollida, existeixen altres factors que cal considerar, com la possibilitat d'obtenir una doble titulació o dur a terme una immersió lingüística en una llengua estrangera. En aquest sentit, el Diploma Dual és una bona opció a tenir en  compte, perquè permet obtenir l'American High School Diploma, reconegut per totes les universitats dels EEUU, després d'haver cursat assignatures en llengua anglesa.
La Salle Mollerussa ofereix el Diploma Dual des del curs acadèmic 2019-2020 i ara mateix compta amb 19 alumnes que estudien aquelles matèries del currículum dels  EEUU que no coincideixen amb les que cursen aquí, com per exemple les de Llengua i Literatura Anglesa o Life Management Skills (habilitats bàsiques per la vida quotidiana). Els continguts s'estudien de forma telemàtica i en hores no lectives i, per tant, no els suposa haver d'efectuar cap desplaçament ni perdre temari de les matèries del currículum català. A més, els participants no tenen uns horaris establerts per treballar en el Diploma Dual, fet que els permet combinar perfectament aquests estudis amb altres activitats i les tasques de les classes presencials.

Una de les característiques més atractives del programa és la immersió lingüística, ja que els continguts són 100% en anglès i els alumnes reben l'ajuda d'un professor nord-americà amb qui mantenen un contacte constant a través de correus, vídeo-conferències  i també algunes classes online amb altres participants

Els professors formen part d'Academica Corporation, una institució educativa amb 200 escoles als EEUU i líder en formació telemàtica que ofereix el Diploma Dual a Espanya des del 2009. Tanmateix, els alumnes també estan tutoritzats per un professor del mateix centre que els guia i ajuda en el seu procés d'ensenyament i aprenentatge.
En definitiva, el Diploma Dual apropa l'alumnat de La Salle Mollerussa a la cultura i forma de vida dels Estats Units, alhora que crea un context d'aprenentatge real gràcies al qual es pot assolir un nivell alt d'anglès. D'aquesta manera, el programa ha s'ha convertit en una eina idònia per aconseguir dues fites que semblalven impossibles d'aconseguir enmig de la realitat que estem vivint: impulsar la formació en anglès a La Salle i educar els alumnes en un context més internacional que mai.

Academica-La Salle

El Diploma Dual a batxillerat: una aposta de La Salle per a la internacionalització
comentaris