27.05.2022 |
Territoris.cat

El gran repte de garantir la seguretat de les nostres dades

Equip de professionals de l'empresa ASSPLUS
Equip de professionals de l'empresa ASSPLUS
El gran repte de garantir la seguretat de les nostres dades

L'any 2016, el Parlament Europeu desplegava una normativa amb la qual es volia garantir la privacitat de les dades personals i el seu correcte ús a les xarxes, una normativa que cada país havia d'adaptar a la legislació en els terminis establerts.

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) havia sigut una gran reivindicació d'usuaris i col·lectius de consumidors, així com de tot l'entorn empresarial, a causa de la gran accessibilitat a dades personals que la xarxa atorgava. La funcionalitat de la gestió en línia també obria noves possibilitats a accions delictives, i per aquest motiu es va insistir a aplicar la normativa amb rigor, després d'un llarg període d'adaptació i permissibilitat.

A l'Estat espanyol, la normativa es consolidava amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) el desembre del 2018. En aquest entorn, van sorgir professionals que es van especialitzar en la implementació de la RGPD i totes les derivades que n'han sorgit fins ara. ASSPLUS, capitanejat per J. Miquel Serrano, va derivar del sector dels serveis i solucions tecnològiques empresarials a la protecció de dades. Aquest visionari amb una gran trajectòria en el sector de les TIC veia com ara s'obria un nou horitzó en el qual serien imprescindibles els experts en la protecció de dades, ja que la legislació s'havia desplegat amb la intenció de ser estricta i clarament punible amb l’incompliment de les regles.

logo assplusMiquel Serrano va configurar un equip de professionals que fos capaç de donar resposta a qualsevol tipus d'exigència. Assessorament i resolució amb la màxima professionalitat, un objectiu que han aconseguit i constatat amb la seva participació en fòrums d'experts, aportant l'experiència i els coneixements de la normativa.

Des del centre logístic situat al Palau d'Anglesola, ASSPLUS dona servei a empreses i particulars de Catalunya, País Basc i resta de l'Estat d'un ampli ventall de sectors empresarials i industrials, així com en les administracions públiques, que també estan sotmeses al compliment de les normatives de protecció de dades.

Miquel Serrano destaca que, des de la implementació de les noves normatives, el dèficit més gran és la desconeixença en tots els sectors implicats. El director d'ASSPLUS diu que l'usuari ha de ser molt prudent i curós a l'hora de donar-se d'alta a la xarxa i que ha de llegir la lletra petita, ja que la normativa inclou un gran nombre de drets pensant en els usuaris i consumidors.

Serrano assegura que el règim sancionador és molt estricte; aquest pot arribar als deu milions d'euros en els casos greus, i fins als vint milions en els casos molt greus, per la qual cosa és important que empreses, autònoms, associacions, entitats públiques, etc., prenguin mesures per al compliment de la normativa. Per aquest motiu, i per garantir el compliment de la normativa, sorgeix la nova figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD),  servei que també ofereix ASSPLUS.

L'equip d'ASSPLUS és actualment tot un referent en implantació i assessorament en l'àmbit de la Protecció de Dades gràcies a la visió de futur que va tenir el seu impulsor, J. Miquel Serrano.

ASSPLUS

Plaça Generalitat, 23

25243 El Palau d'Anglesola

Tel. 973 71 09 89

[email protected]

El gran repte de garantir la seguretat de les nostres dades
comentaris