06.07.2020 |
Territoris.cat

Jornada de formació del professorat d'Educació Infantil a Mollerussa

La jornada va tenir lloc a l'Auditori de l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell, solta el títol de Currículum i orientacions al primer cicle d'Educació Infantil (0-3).

Jornada  Currículum i orientacions al primer cicle d'Educació Infantil (0-3).
Jornada Currículum i orientacions al primer cicle d'Educació Infantil (0-3).
Jornada de formació del professorat d'Educació Infantil a Mollerussa

El Servei Educatiu del Pla d'Urgell, va convocar el dia 7 de març, una vuitantena de professionals docents que treballen en l’etapa educativa de 0 a 3 anys en les llars d’infants de la comarca i de comarques veïnes. Una activitat emmarcada en el Pla de Formació Permanent del Professorat, que tenia com a objectiu prioritari donar a conèixer el currículum d'Educació Infantil per al professorat d'aquest cicle educatiu.

La formació va voler aportar coneixements envers la importància de les capacitats en educació infantil, així com les opcions metodològiques per dur-lo a terme i la seva relació amb el projecte educatiu de centre i la programació de les unitats didàctiques. Conèixer, al mateix temps, la documentació bàsica a la llar d'infants com són els documents de gestió fins a l'informe a les famílies, matèria que va impartir la inspectora d’Ensenyament de Serveis Territorials a Lleida Maria Dolors Sans.

D'altra banda, Dolors Parramon del CREDA de Lleida i maria Rosa Mazarico del CEE Escoles Especials de la Llar Sant Josep de Lleida, van presentar el Programa d'Estimulació del Llenguatge i la Comunicació 0-3 (P.E.L.C.) que contempla l'assessorament continuat als docents de les escoles bressol que atenen alumnes amb dificultats d'audició, llenguatge i comunicació.

  

Jornada de formació del professorat d'Educació Infantil a Mollerussa
comentaris