27.10.2021 |

Mollerussa genera 7.908 tones de residus al 2020, un 7% més que al 2019

La capital del Pla d’Urgell se situa en un índex de recollida selectiva bruta del 48,3,% per damunt de la mitjana catalana, que és del 44,8%
 

Contenidors col·locats a Mollerussa de l'ONG Fundació Pueblo para Pueblo 1
Contenidors al carrer Ferrer i Busquets de Mollerussa.
Mollerussa genera 7.908 tones de residus al 2020, un 7% més que al 2019

La ciutadania de Mollerussa va generar el 2020 un total de 7.908 tones de residus, una xifra que suposa un increment del 7% respecte a l’any anterior, segons la memòria elaborada pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell, ens que presta el servei a l’ajuntament de la capital. Així, en concret, l’any d’inici de la pandèmia cada habitant va generar una mitjana d’1,48 quilos diaris, sent la ràtio més alta dels darrers set anys, tot i que se situa en similars registres que la de la resta de Catalunya, on la ràtio va ser d’1,44 quilos diaris. Són dades que ha facilitat aquest dimarts l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, qui s’ha mostrat satisfet de l’aliança amb el Consell Comarcal vigent des del 2014, la qual ha permès, entre altres objectius, incrementar la recollida selectiva al municipi.

Del total de residus generats, Solsona ha dit que 3.827 tones (un 11% més que al 2019) corresponen a recollida selectiva mentre que 4.081 són de la fracció rebuig, que també ha patit un increment del 3,66% respecte a l’any anterior. Aquestes xifres representen que Mollerussa ha assolit el 2020 un índex de recollida selectiva bruta del 48,3%, per sobre de la mitjana catalana, que és del 44,8%. En aquest sentit, el 2014, abans d’implementar el nou sistema de contenidors, aquest índex se situava en el 29%, ha explicat l’alcalde, qui ha indicat que “tot i que generem més residus, reciclem molt millor”. 

Així, respecte a l’any anterior, s’ha incrementat la recollida de totes les fraccions, excepte de paper i cartó, que s’ha reduït en un 1,6%. En concret, cal destacar l’augment del 17,8% de residus recollits a la deixalleria i a altres contenidors com el de la roba usada, l’oli de cuina usat i el residu verd. També val la pena ressaltar la reducció gradual de la fracció resta, que tot i que ha registrat un increment del 3,6% respecte a l’any anterior,  ara suposa el 52% del volum total, mentre que el 2014 era del 68%.  Respecte a les altres fraccions, la recollida d’envasos lleugers s’ha incrementat un 7,5%, la de vidre un 6,1%, i la d’orgànica un 0,4%. 

La memòria destaca que en els últims anys s’han anat incrementat totes les fraccions de recollida selectiva, excepte l’orgànica (que va patir una reducció el 2019) i el paper-cartó, la recollida del qual s’ha reduït el 2020

Millora de la qualitat de la recollida selectiva amb un descens dels impropis

Una altra de les dades que posa de manifest la memòria del servei és la qualitat de la recollida selectiva. En aquest apartat, destaca que la mitjana d’impropis en la fracció orgànica, que principalment corresponen a plàstics, roba i bolquers, és del 10,1%, un percentatge sis punts inferior al del 2019 en què va assolir el màxim històric amb un 16%.

El 2020 ha significat una  millora considerable respecte als tres anys anteriors, després que el 2016 s’assolís el mínim històric amb un 8,2

També ha disminuït considerablement la mitjana d’impropis en la fracció d’envasos lleugers, que se situa en 29,26% després que el 2019 fos del 42,1%, també màxim històric, i que bàsicament correspon a plàstic no envàs, vidre i orgànica i sovint, la roba i els bolquers. 

Més cartó comercial, piles i oli vegetal usat i, per contra, menys roba

La memòria també dóna dades sobre altres recollides com la de cartó comercial porta a porta, la qual, tot i el confinament i l’aturada de part de l’activitat comercial per la pandèmia, ha estat un 3% superior a la del 2019, recollint-ne 56 tones.

Destaca també la pujada del 97% en la recollida de piles en contenidors especials, on s’ha recollit quasi una tona d’aquest material i la d’oli vegetal usat, que ha pujat en un 30% recollint 1,8 tones en 6 contenidors. Per contra, la recollida de roba usada ha registrat un descens del 24% recollint 27 tones a través de 14 contenidors.

Increment de l’ús de la deixalleria fixa i potenciació de la mòbil

Una altra de les dades significatives que recull la memòria és el fet que la deixalleria fixa de Mollerussa va rebre el 2020 la visita de 3.473 usuaris i que, del total de residus recollits, 1,876 tones, és a dir, un 89%, han estat recuperables mentre que la resta són rebuig. Pel que fa a la deixalleria mòbil, va ser utilitzada per 273 usuaris, un valor similar al de l’any anterior, la qual cosa motiva a potenciar el seu coneixement perquè pugui ser més utilitzat. El material recollit per aquest servei es descarrega a la deixalleria fixa i es comptabilitza com a tal. 

També van a parar a la deixalleria els voluminosos que es recullen a través del servei específic.  En aquest sentit, el 2020 es van recollir un total de 24,9 tones, que suposa un increment del 45% respecte a l’any anterior. Pel que fa al nombre de recollides, van ser 221, un 28% més que l’any anterior. 
 

Mollerussa genera 7.908 tones de residus al 2020, un 7% més que al 2019
comentaris