Signatura per a la construcció de la primera fase de la Pista d’Atletisme a La Serra de Mollerussa

Les obres, amb un pressupost de 444.307 euros, comprenen els moviments de terres, drenatge, tanca perimetral i la compactació de la pista

Terrenys Pista Atletisme Interior
photo_camera Terrenys on s'ubicarà la Pista d’Atletisme al Parc Territorial de La Serra

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha signat el contracte d’adjudicació de les obres d’execució de la primera fase de la Pista d’Atletisme al Parc Territorial de La Serra a favor de l’empresa Romero Polo, SAU.

L’import de l’adjudicació és de 444.307 euros  i les obres comprenen  els treballs de moviments de terres, drenatge, tanca perimetral i la compactació de la pista. L’Ajuntament ha rebut un ajut de 300.000 euros de la Diputació de Lleida per dur a terme l’actuació, desglossat en dues anualitats.N:DADES WPTECNICSOBRES64-PISTA ATLETISMEPISTA ATLETISMEPROJECTE MOLLERUSSA OCTUBRE-2014EDITABLEPLÀNOLS AROA4-ORDENACI

A més d'aquesta primera fase prevista en el plec de condicions,  l'empresa farà un seguit de millores entre les quals cal destacar la substitució de la vorada interior de la pista contemplada al projecte, per al subministrament i col·locació de canal de formigó polímer perimetral a tot l’àmbit de la pista, entre altres aspectes.

Les obres tindran un termini d’execució de quatre mesos i donada la seva naturalesa, la garantia serà de setanta-dos mesos.

comentaris