01.12.2022 |
Territoris.cat

El Palau d'Anglesola tornarà a reclamar la construcció de la variant de circumval·lació del municipi

L'any 2001, el director general de Carreteres Jaume Amat va encarregar la redacció del projecte, amb un pressupost de 765.757 euros, que la Generalitat es va comprometre incloure en el pressupost d'aquell exercici.

Tram  que s'utilitzaria per la futura variant del Palau d'Anglesola.
Tram que s'utilitzaria per la futura variant del Palau d'Anglesola.
El Palau d'Anglesola tornarà a reclamar la construcció de la variant de circumval·lació del municipi

El Palau d'Anglesola reivindica la necessitat de construir la variant que retiri definitivament el transit del centre urbà, una urgència, que s'ha vist agreujada pels accidents greus que s'han produït en els darrers anys, segons explica l'alcaldessa Montserrat Meseguer. Un projecte que el municipi reclama des de 1985, i del que fins i tot es va redactar un projecte l'any 2001, amb un pressupost de 785.757 euros.

Meseguer, explica que el municipi necessita la variant, donat que des del moment en què es van iniciar els tràmits per la seva execució als anys vuitanta, la mobilitat s'ha incrementat de forma considerable, i la situació geogràfica del Palau provoca que sigui eix de comunicació entre el Pla d'Urgell, la Noguera i el Pirineu, i per altra banda la proliferació d'activitats industrials en el seu polígon, també ha incrementat el volum de vehicles que circulen pel centre, en especial l'avinguda Sant Roc.

Vial que es podria convertir en la futura variant del PalauPer altra banda, la reivindicació també bé donada, pel fet que en les vies més transitades s'hi troben els equipaments més utilitzats, com són les escoles, les zones esportives, o les piscines, per la qual cosa, el transit suposa un perill per als vianants, i així es va constatar en l'atropellament greu d'uns escolars l'any 2013.

La història de la variant del Palau d'Anglesola va començar l'any 1985, amb la redacció de les normes subsidiaries, que ja van incloure el traçat de la variant, per recomanació de la Generalitat. En aquest projecte l'Ajuntament va dur a terme tots els tràmits administratius, amb les expropiacions de terrenys i la reserva de sòl, que es va aprovar definitivament en la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida l’11 de febrer de 1987. A partir d'aquesta data diversos consellers i directors generals es van comprometre a executar les obres.

L'any 2001 el director general de carreteres Jaume Amat, va considerar totalment necessària aquesta variant i va decidir la seva construcció; per aquest motiu va ordenar la redacció immediata del projecte que va finalitzar l’abril del 2001 amb un pressupost de 765.757,22 euros, que es va incloure en el pressupost d'aquell exercici.

Des d'aquesta data l'Ajuntament ha anat recordant i reclamant a la generalitat la necessitat de realitzar l'obra, però en els inicis d'aquest mandat l'alcaldessa Montserrat Meseguer té previst tornar a reclamar, amb caràcter d'urgència la realització d'aquesta obra.

El Palau d'Anglesola tornarà a reclamar la construcció de la variant de circumval·lació del municipi
comentaris