Urbanisme dóna llum verda al nou pla urbanístic en una reunió al Paranimf

La Paeria aprova els comptes per al 2016, que ascendeixen a 10.549.198,30 euros, amb una partida de 40.000 euros per a la millora de les instal·lacions esportives

Reunio urbanisme a Cervera - foto J interior
photo_camera Reunió de la Comissió Territorial d’Urbanisme al Paranimf / foto Jordi Prat

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, que es va reunir divendres passat al Paranimf de la Universitat de Cervera, va aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cervera, donant així llum verda a la nova planificació urbanística de la ciutat, que fins ara encara es regia per les Normes subsidiàries de planejament de l’any 1986. El POUM té per objecte l’ordenació urbanística de la ciutat de Cervera i els nuclis de Vergós, Malgrat, Castellnou, la Prenyanosa i la Cardosa.

Amb una superfície de 55,19 km² el municipi de Cervera actualment gaudeix d’una densitat de 170 hab./km² (2011). Amb el cens dels últims anys, i basats en l’estudi encarregat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques Escenaris econòmics i demogràfics, s’ha mesurat el creixement recent i les previsions futures.Paeria de Cervera- façana texte

Cervera té actualment 9.390 habitants i el POUM preveu assolir els 17.000 habitants amb un horitzó fins a l’any 2033, amb necessitat per a 2.913 nous habitatges.

El 70% del creixement es proposa sobre sòl ja transformat, és a dir, sobre sòl urbà en l’actualitat i així emprendre operacions de reforma urbana i de millora dels buits existents dintre dels nuclis.

Es preveu una expansió del sòl urbanitzable residencial entre el cementiri i la futura illa esportiva, i un petit sector residencial ubicat al sud de l’actual sòl urbà al barri dels Ametllers. També es preveuen petites ampliacions de sòl industrial a l’oest de l’àmbit de Cervitrans i el terreny situat entre la carretera N-II i la línia del ferrocarril al seu pas per l’àmbit industrial.

En els nuclis de Castellnou, la Prenyanosa i la Cardosa es preveuen creixements residencials en àmbits que el planejament vigent classifica com a sòl urbà. Només als nuclis de Vergós i Malgrat es preveu certa expansió del sòl urbanitzable residencial.

D'altra banda, el Ple de la Paeria, va aprovar dijous el pressupost general per a l’exercici 2016, que ascendeix a 10.549.198,30 euros.

Els pressupostos del 2016 es van aprovar amb els 6 vots favorables dels regidors de l’Equip de Govern (4 de CiU, 1 de SiF i 1 d’INSE). El regidor del PP es va abstenir, mentre que el del PSC no va assistir a la sessió. Hi va haver 5 vots contraris (2 de MES, 2 d’ERC i 1 de la CUP).

El comptes de la Paeria per a l’any 2016, inclouen una partida extra de 25.000 euros per a temes socials, una partida de 40.000 euros per a la millora de les instal·lacions esportives, 25.000 euros per invertir en tancaments al col·legi Jaume Balmes, inversions del Pla de Barris als carrers Barcelona i Pere el Cerimoniós, un aparcament al costat del passeig de l’Estació, o la renovació de la pista del pavelló poliesportiu, entre d’altres.

Comentaris