02.07.2022 |
Territoris.cat

Aitona aprova una línia de subvencions adreçades al teixit comercial

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes els titulars d’establiments comercials que han suspès o reduït l’obertura dels seus establiments a causa de la pandèmia

aitona2
Aitona aprova una línia de subvencions adreçades al teixit comercial

Aitona va aprovar per unanimitat les bases que permetran regular i fixar les condicions per a l’atorgament de subvencions a tots aquells establiments comercials del municipi que hagin hagut que suspendre l’obertura del seu local, o reduït la seva activitat, com a conseqüència de les mesures establertes per fer front a la COVID-19.

La línia de subvenció està dotada amb un màxim de 400 euros per a cada establiment afectat i va dirigida a les persones titulars d’establiments comercials d’Aitona inscrits als registres municipals.

La finalitat d’aquesta línia d’ajuts és el manteniment del teixit comercial i reprendre l’activitat econòmica de la vila

Aitona és un dels primers ajuntaments de tot el país en aprovar unes bases d’aquesta tipologia, i vol compensar l’esforç que han fet els comerços del municipi durant la pandèmia.

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència no competitiva, i més endavant el Ple de l’Ajuntament aprovarà la convocatòria

Aitona aprova una línia de subvencions adreçades al teixit comercial
comentaris