27.10.2021 |

Alpicat incorpora dues places noves de vigilant municipal

Els dos nous funcionaris d'Alpicat.
Els dos nous funcionaris d'Alpicat.
Alpicat incorpora dues places noves de vigilant municipal

Alpicat ha reforçat la vigilància municipal amb la incorporació de dos nous funcionaris.

Un cop superat el període de pràctiques dels dos aspirants que van superar el procés selectiu per cobrir dues places de vigilants municipals d'Alpicat, mitjançant Decret d'Alcaldia s'han nomenat funcionaris de carrera ambdós aspirants i ja han pres possessió del càrrec.

Per aquesta decisió s'han acreditat suficientment diversos factors de conducta, coneixements del treball, habilitats socials i de comunicació, normes d'ordre i disciplina, disposició personal envers el treball, responsabilitat, adaptació a l'organització, iniciativa, confiança i altres circumstàncies rellevants en aquests llocs de treball.

Alpicat incorpora dues places noves de vigilant municipal
comentaris