19.08.2022 |
Territoris.cat

L'Ajuntament d'Alpicat donarà ajuts perquè empreses i comerços inverteixin en millores

Carrer dels comerços Alpicat
La quantia dels ajuts serà del 40% o 60% del pressupost presentat, amb un màxim de 1.000 euros per sol·licitant
L'Ajuntament d'Alpicat donarà ajuts perquè empreses i comerços inverteixin en millores

La Junta de Govern Local d’Alpicat ha aprovat les bases i la convocatòria de subvencions per a l’impuls i millora de l’activitat comercial i empresarial 2018.

L’objectiu de les subvencions és fomentar el teixit comercial i empresarial com a eina de cohesió i impuls a l’activitat econòmica d’Alpicat

Es poden beneficiar d’aquesta línia d’ajuts els establiments d’Alpicat que hagin de fer inversions per un mínim de 1.000 euros per adaptar-se a canvis normatius, per adaptar els locals per a la implantació de noves activitats, per a la implantació de comerç electrònic, aquells que hagin d’adquirir equips informàtics exclusivament vinculats a l’activitat empresarial o mobiliari necessari per al correcte desenvolupament de l’activitat, aquells que hagin de fer instal·lacions i obres, així com projectes arquitectònics i d’interiorisme.

La quantia dels ajuts serà del 40% o 60% del pressupost presentat, amb un màxim de 1.000 euros per sol·licitant

L'Ajuntament d'Alpicat donarà ajuts perquè empreses i comerços inverteixin en millores
comentaris