21.10.2021 |
Territoris.cat

Inauguren un observatori elevat i una bassa d'amfibis en els Aiguamolls de Rufea

Entorn dels Aiguamolls de Rufea
Observatori elevat que s'ha construït a l'entorn dels Aiguamolls de Rufea
Inauguren un observatori elevat i una bassa d'amfibis en els Aiguamolls de Rufea

L'entorn dels Aiguamolls de Rufea ja compta amb una bassa temporal per afavorir la reproducció d'amfibis, una torre de biodiversitat i un observatori elevat. Aquests elements estan inclosos dins la segona fase d'actuació que s'hi està fent des del mes de setembre passat, amb l'objectiu d'aconseguir una millora ambiental i potenciar l'ús públic d'aquest espai.

A més, s'ha intervingut sobre les canyes i s'ha dut a terme una esbrossada i, de cara als pròxims mesos, es continuarà amb la plantació d'arbres i arbusts i es construirà una passarel·la a la bassa gran per tal de donar continuïtat al camí perimetral existent i per poder observar les basses arran d'aigua.

També s'instal·laran taules, bancs i aparcaments de bicicletes

Torre de biodiversitat que s'ha construït a l'entorn dels Aiguamolls de RufeaAmb aquestes actuacions, l'Ajuntament de Lleida aposta per la recuperació i apropament a la ciutadania d'uns dels espais més singulars del terme municipal, que alberga una gran biodiversitat i és un lloc de repòs i hivernada de nombrosos ocells aquàtics com els esplugabous, els martinets o els bernats pescaires, entre d'altres, els quals s'apleguen als canyissars en grans quantitats per passar la nit de forma gregària i segura.

Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible – Têt, Ter, Fluvià i SegreLa segona fase del projecte de Millora Ambiental dels Aiguamolls de Rufea compta amb el finançament del programa Interreg POCTEFA, amb fons FEDER, dins el projecte Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible – Têt, Ter, Fluvià i Segre. Aquest és un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre Espanya, França i Andorra.

Els Aiguamolls de Rufea són una zona humida d'interès ecològic i social, situats prop de l'ermita de Butsènit, al marge dret del riu Segre, i que ocupen una superfície d'aproximadament 35 hectàrees 

L'entorn forma part de les zones humides disperses que hi ha a la plana de Lleida i està catalogat dins l'inventari de zones humides de Catalunya. Tenen un elevat potencial com a àrees mixtes de protecció i de gestió del sistema d'espais lliures territorials, que cal promocionar com a seu d'activitats socials i esportives, educatives, de recerca, i com a indrets d'especial interès paisatgístic i natural.

Inauguren un observatori elevat i una bassa d'amfibis en els Aiguamolls de Rufea
comentaris