17.01.2022 |
Territoris.cat

La Paeria de Lleida realitzarà tots els tràmits de Recursos Humans electrònicament

El consistori lleidatà aposta per la digitalització 
electrònic2
La Paeria de Lleida realitzarà tots els tràmits de Recursos Humans electrònicament

L’Ajuntament de Lleida realitzarà totes les gestions i tràmits de l’àmbit de personal de manera telemàtica i es regiran amb el nou Reglament regulador de les relacions electròniques en l’àmbit dels Recursos Humans que ha elaborat.

El consistori ponentí és de les primeres administracions locals catalanes en impulsar aquesta norma, i que eliminarà per complet els tràmits presencials i amb paper en tots els temes relatius al personal.

Processos de selecció de personal, signatura de contractes, pràctiques laborals, petició de permisos, llicències, excedències i totes aquelles gestions relatives als treballadors i treballadores de la Paeria passaran a realitzar-se de manera exclusivament electrònica.

El nou sistema afecta tots els professionals de la institució, funcionariat de carrera i interins, personal laboral (fix, indefinit o temporal), eventuals, directius, becaris/becàries, càrrecs electes i, a més, les persones que concorrin a concursos i oposicions

El Reglament regulador de les relacions electròniques va ser aprovat en el darrer Ple de juliol i en breu es publicarà al Butlletí Oficial de la Província per tal que en un termini de 30 dies hàbils es formulin les al·legacions que es considerin adients.

El document fixa el dret a l’acompanyament i a l’assistència del personal implicat en la utilització de mitjans electrònics, un suport que inclourà actuacions de publicitat i de formació a tota la plantilla.

El nou marc normatiu de les relacions electròniques laborals a la Paeria estableix els sistemes d’identificació i de signatura digital, el procés de tramitació de les sol·licituds i altres escrits així com les notificacions electròniques, entre altres aspectes.

Les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat podran adherir-se a aquesta normativa

La Paeria de Lleida realitzarà tots els tràmits de Recursos Humans electrònicament
comentaris