08.08.2020 |
Territoris.cat

La masoveria urbana pren forma a la ciutat de Lleida

La Paeria cedeix dos habitatges per a un projecte de masoveria urbana per facilitar el lloguer assequible als joves
La masoveria urbana pren forma a la ciutat de Lleida

L’Empresa Municipal d’Urbanisme i l’Associació Obrint Portes per l’Habitatge Social (EMU) va signar ahir un contracte de masoveria urbana pel qual es destinen dos habitatges que seran reformats i habitats per joves menors de 30 anys, una fórmula per a facilitar habitatge convencional com a solució a la manca d’habitatge assequible.

Es tracta de la primera vegada que la Paeria de Lleida opta per aquesta fórmula

Es tracta d'una alternativa a l’accés convencional a l’habitatge, que facilita que ho faci el jovent en dificultats per accedir al mercat lliure amb un lloguer assequible.

L’EMU cedeix els 2 pisos en usdefruit per 7 anys, prorrogables per 3 anys més a l’Associació Obrint Portes per l’Habitatge Social, que reformarà aquests habitatges i els gestionarà, ocupant-se de la selecció i seguiment dels 5 joves que hi viuran, que pagaran un lloguer assequible, sempre inferior al preu de mercat.

L’EMU aportarà a l’Associació la quantitat de 15.000 euros en concepte de col·laboració per a les despeses que comporti l’execució de les obres d’habitabilitat dels immobles

La masoveria urbana pren forma a la ciutat de Lleida
comentaris