30.09.2022 |

LES SUBVENCIONS ES PODEN SOL·LICITAR FINS AL 30 DE NOVEMBRE 

Torrefarrera treu 55.000 € en ajuts per a les empreses i per fomentar l'ocupació

Street Art Festival de Torrefarrera ©Territoris.cat
Els ajuts formen part del pla per fer front als efectes socials i econòmics de la pandèmia - Ajuntament de Torrefarrera
Torrefarrera treu 55.000 € en ajuts per a les empreses i per fomentar l'ocupació

L’Ajuntament de Torrefarrera ha posat en marxa els plans Treball és Benestar i Emprèn a Torrefarrera per a aquest 2020 amb una dotació màxima de 55.000 euros. Les subvencions es poden sol·licitar fins al 30 de novembre. Els ajuts tenen l’objectiu, amb discriminació positiva de les dones, de fomentar l’autoocupació, la contractació de persones residents a la localitat i la creació de negocis, així com ajudar les empreses que van haver d’aturar per la Covid-19.

Aquests ajuts formen part del pla per fer front als efectes socials i econòmics de la pandèmia aprovat al maig per l’Ajuntament de la localitat per valor de 260.000 euros

L’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, destaca que “en l’actual context de pandèmia provocada per la COVID-19, la prioritat del Govern municipal és ajudar les famílies, les empreses i el comerç local, com a generadors de serveis, ocupació i benestar a la localitat”.

Ajuts del pla Treball és Benestar 2020

El pla Treball és Benestar 2020, amb una dotació màxima de 25.000 euros, té la finalitat de fomentar la contractació de persones aturades del municipi per part del sector privat; estimular la creació de llocs de treball; fomentar l‘esperit emprenedor, i promoure la igualtat de les dones al mercat de treball.

La informació detallada de les modalitats i la quantia de les subvencions es pot consultar a la convocatòria publicada elal Butlletí Oficial de la Província

Ajuts del pla Emprèn a Torrefarrera 2020

El pla Emprèn a Torrefarrera 2020, amb una dotació màxima de 30.000 euros (10.000 euros per a les subvencions pròpies de l’Emprèn a Torrefarrera i 20.000 euros per a les empreses que han hagut d’aturar l’activitat per la Covid-19), té la finalitat de fomentar la implantació de noves activitats industrials i comercials al municipi; fomentar l’emprenedoria; promoure l’ocupació de locals buits; dinamitzar les diferents zones comercials del municipi; potenciar el comerç de proximitat i impulsar la creació de noves activitats per a dinamitzar l’activitat econòmica del municipi; promoure la igualtat efectiva de les dones al mercat de treball i ajudar a les empreses que van aturar la seva activitat entre el 12 de març i el 30 d’abril de 2020.

Torrefarrera treu 55.000 € en ajuts per a les empreses i per fomentar l'ocupació
comentaris