27.10.2021 |
Territoris.cat

Urbanisme autoritza la planta de compostatge d'Alcarràs tot i que necessitarà una nova declaració d'impacte ambiental

La Comissió Territorial no ha valorat l'ampliació de la terrassa de la discoteca la Nuit de Lleida, a l'espera de rebre la documentació municipal que acrediti la correcta implantació de la instal·lació

foto acn comissió urbanisme inteior
El director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, amb la directora dels serveis territorials de Territori i Sostenibilitat a Lleida, Maria Dolors Tella / Foto ACN
Urbanisme autoritza la planta de compostatge d'Alcarràs tot i que necessitarà una nova declaració d'impacte ambiental

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida ha donat llum verda a la planta de compostatge d'Alcarràs, que promouen un grup de ramaders de la població per gestionar les dejeccions ramaderes de les seves granges. Tot i l'autorització urbanística, el projecte -qüestionat per la comunitat de regants de Vallmanya- requerirà abans una nova declaració d'impacte ambiental amb el vistiplau de Medi Ambient per obtenir la llicència d'activitat que permeti posar en marxa la instal·lació, segons ha detallat el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra.

La instal·lació preveu tractar anualment unes 27.000 tones de fems i purins procedents d'explotacions bovines i porcines

Urbanisme ha aprovat finalment la planta de compostatge d'Alcarràs, després de rebre tots els informes favorables al projecte per part dels diferents organismes sectorials com ara l'ACA i altres, així com l'informe del mateix Ajuntament d'Alcarràs donant conformitat a la instal·lació. 

La instal·lació preveu tractar anualment unes 27.000 tones de fems i purins procedents d'explotacions bovines i porcines. Cal recordar que la Comunitat de regants de Pinyana qüestiona el projecte davant la possible contaminació que la planta podria comportar a les aigües del canal d'Aragó i Catalunya, que discorren a pocs metres d'on està prevista la ubicació de la planta de compostatge. Aquest rebuig va dur els promotors a assolir el compromís que la instal·lació no tractaria llots de depuradora i altres residus més enllà de fems i purins, tot i permetre-ho la normativa. 

D'altra banda, Urbanisme ha decidit deixar damunt la taula l'habilitació de terrassa de la discoteca la Nuit de Lleida com a nova zona de discoteca a l'espera de disposar d'un document administratiu per part de la Paeria que acrediti la correcta implantació de la instal·lació. Per això, la Comissió ha optat per suspendre i deixar per a la pròxima reunió l'informe favorable al projecte. 

Urbanisme autoritza la planta de compostatge d'Alcarràs tot i que necessitarà una nova declaració d'impacte ambiental
comentaris