04.07.2022 |
Territoris.cat

PUBLIREPORTATGE

La contínua evolució de Binari: preparats per la revolució quàntica

L'equip de Binari es prepara per al futur i la nova revolució quàntica
La contínua evolució de Binari: preparats per la revolució quàntica

La humanitat ha anat evolucionant al llarg dels segles amb transformacions que s'han anat absorbint progressivament, als quals la societat va anar adaptant-se, en paral·lel a la seva implantació.

La darrera transformació tecnològica, però, la de les xarxes, del coneixement, de l'internet de les coses, del bigdata, i un llarg etcètera, ha evolucionat tan ràpidament que la societat no té temps d’absorbir tot el que la nova era li està oferint. No sabem com adquirir tots els coneixements que estan a l'abast. El nou paradigma obliga a especialitzar-se, a triar i definir un pervenir molt concret en el qual fixar uns objectius. 

D'aquesta revolució tecnològica en va sorgir Binari, un projecte empresarial de Xavier Rossell que arrencava com molts altres, en el moment àlgid dels ordinadors, de la necessitat de tenir aquests aparells tant en l'entorn empresarial com en el privat. La venda dels equips i els entorns perifèrics d'impressió i d'emmagatzematge de dades va centrar els objectius de l'empresari mollerussenc.

Tanmateix, es tractava d'un sector que evolucionava a una gran velocitat, i així ho feien també els projectes empresarials si no saltaven a les àrees concretes amb demanda de servei. Binari va dedicar el seu esforç a les necessitats empresarials, deixant en segon pla l'usuari particular.

LOGO-BINARI-digitalLa informàtica es convertia en eina imprescindible en el sector empresarial i industrial, i les màquines -hardware- quedaven relegades a un segon terme en detriment de la programació el software. Tot i així, el binomi software i hardware, obligava a una major especialització i un servei tècnic acurat i molt professional. Binari, amb un equip tècnic de set persones, entra en el rol de l'especialització en manteniment i coneixement de sistemes operatius. 

Els termes tecnològics locals precisen cada cop més de la connectivitat, de l'emissió i recepció de dades, on són imprescindibles les xarxes -aquí entra en joc el blockchain-, de manera que Binari també trasllada l'especialització al món de les xarxes

Binari completa el catàleg de serveis amb els programes de gestió Software del Sol, una eina de referència en el sector de la qual l'empresa és Gold Partner, així com amb els sistemes de vídeo vigilància i controls de seguretat

La transmissió de dades i la velocitat es converteixen en imprescindibles, però apareix una nova necessitat: l'emmagatzematge i la seguretat d'aquestes dades. Servidors físics localitzats, amb capacitats limitades, o servidors virtuals de grans capacitats allotjats en el núvol, i l’assessorament sobre aquest tema torna a ser una de les divisions en què Binari s’especialitza.

Xavier Rossell assegura que les empreses cada cop generen més dades, i si bé la connectivitat i la funcionalitat estan garantides, els usuaris encara tenen molts dubtes amb la seguretat de l'emmagatzematge. 

Binari completa el catàleg de serveis amb els programes de gestió Software del Sol, una eina de referència en el sector de la qual l'empresa és Gold Partner, així com amb els sistemes de vídeo vigilància i controls de seguretat.

Xavier Rossell juntament amb Toni Ibañez i tot l’equip de Binari han evolucionat en la direcció correcta. Ara, fent honor al seu nom, que indica que ja van saber dominar la revolució binària, es preparen per al futur i la nova revolució quàntica. 

BINARI

Av. del Canal, 7 · 25230 Mollerussa (Lleida)

Tel. 973 71 17 15 · [email protected]

La contínua evolució de Binari: preparats per la revolució quàntica
comentaris