17.01.2022 |
Territoris.cat

La Creu Roja va atendre l'any passat a Lleida 32.700 persones, un 10% més que l'exercici anterior

Augmenta el nombre de socis que se situa en els 15.435, mentre que les persones voluntàries han arribat als 1.635.

La Creu Roja s’encarrega també de l’emmagatzematge
La Creu Roja campanya d'aliments
La Creu Roja va atendre l'any passat a Lleida 32.700 persones, un 10% més que l'exercici anterior

La Creu Roja a Lleida va atendre durant l’any 2014 un total de 32.752 persones, xifra que suposa un increment de gairebé el 10% respecte a les persones ateses el 2013, segons s'indica a la memòria de la Creu Roja a Lleida i que han presentat avui a la seu de l’entitat la presidenta provincial, Dolors Curià, i la coordinadora provincial, Mireia Garra.

D'altra banda, i pel que fa al suport social, la institució ha augmentat a la demarcació el nombre de socis durant el mateix període, i, en conseqüència, les quotes per aquest concepte. Sobre aquest punt, l'any 2014 es va tancar amb un total de 15.435 socis, la qual cosa suposa un creixement de gairebé el 2% respecte a l’any anterior.

Pel que fa al voluntariat, el nombre ha arribat a les 1.635.

Prop de 15.000 infants i joves van participar en els programes de la institució, un 32% més que l'any 2013

La memòria destaca així mateix els 14.639 infants i joves que van participar al llarg de l'any en els programes de la Creu Roja Joventut, un 32% més que el 2013. En aquest apartat des de la institució es ressalta la campanya de joguines o els projectes d'Èxit escolar i d'Intervenció familiar.

Pel que fa als projectes de lluita contra la pobresa s’han reforçat projectes de cobertura bàsica. D’aquesta manera, el Pla Nacional d’Aliments va atendre un total de 12.033 persones a través de la distribució de 300 tones d’aliments. La xifra de persones ateses suposa un descens respecte al 2013 però, en canvi, experimenta un augment del 17% respecte a fa dos anys.

Ajuden 256 persones amb dificultats per assumir les despeses derivades de l'habitatge

Pel que fa a ajuts energètics, dins dels projectes de lluita contra la pobresa cal destacar l’ajuda que la Creu Roja proporciona a les persones que pateixen dificultats per assumir les despeses derivades de l’habitatge, tasca que es fa en coordinació amb els serveis socials, i mitjançant la qual es va atendre 256 persones.

Destacar també la tasca duta a terme en col·lectius vulnerables com són la gent gran i discapacitats, amb l'atenció de 2.689 persones, sent el projecte d’Ajuda a domicili bàsica i complementària el que va tenir més usuaris, amb 1.850. 

Pel que fa als projectes d’ocupació, es van atendre 1.221 persones, amb una taxa d’inserció laboral del 42%

Finalment, cal destacar que al llarg del 2014 es van dur a terme 145 cursos de formació amb gairebé 2.000 alumnes inscrits. També cal destacar la participació en les accions del Gabinet de Drets Humans, amb 488 persones, i les 679 persones que es van involucrar en els projectes de Cooperació Internacional.
Per

La Creu Roja va atendre l'any passat a Lleida 32.700 persones, un 10% més que l'exercici anterior
comentaris