El Departament d’Agricultura presenta subvencions destinades al genotipatge de boví de llet

photo_camera Els propietaris de bestiar boví de llet seran els beneficiàris d'aquest ajut

La Direcció General d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat per primera vegada unes subvencions de 60.000 euros destinats a la millora genètica de la ramaderia catalana.

L'objectiu d'aquests ajuts és subvencionar els costos que generen les activitats de genotipatge de vedelles de menys de 24 mesos destinades a la reproducció per la producció de llet, a fi d'avaluar la qualitat genètica d'aquestes i millorar les races.

Les persones que en poden ser beneficiàries són les titulars d'explotacions ramaderes de bestiar boví de llet de Catalunya, destinades a la reproducció, acollides a control oficial de rendiment lleter i que formin part d'una organització de ramaders reconeguda oficialment. En tot cas, seran aquestes associacions de ramaders les que sol·licitaran i percebran l'ajut que després hauran de distribuir entre els seus beneficiats.

L'import màxim subvencionable per prova de genotipatge realitzada és de 15 euros, amb un import màxim per persona beneficiària de 4.000 euros.

La selecció genòmica consisteix a utilitzar la informació disponible de l'ADN dels animals de producció mascles i femelles com una dada addicional per predir-ne els valors genètics. Basant-se en aquests valors, el sector lleter pot millorar la producció làctia. Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura ha considerat necessari donar suport al sector boví de llet i impulsar les actuacions adreçades a la millora genètica d’aquest tipus de bestiar.

Comentaris