07.04.2020 |
Territoris.cat

La Diputació de Lleida preveu mesures per garantir la liquiditat dels ajuntaments

La Diputació de Lleida també amplia fins al 21 de maig el termini per pagar l'impost municipal de vehicles a l'Organisme de Recaptació
El president de la Diputació de Lleida Joan Talarn i l'equip de govern en el pressupost del 2020
El president de la Diputació de Lleida Joan Talarn i l'equip de govern en el pressupost del 2020
La Diputació de Lleida preveu mesures per garantir la liquiditat dels ajuntaments

La Diputació de Lleida ha anunciat un paquet de mesures urgents i extraordinàries de caire econòmic per garantir la liquiditat dels ajuntaments i facilitar que puguin fer front a les despeses extraordinàries originades pels esforços que els municipis lleidatans estan fent davant l'emergència del coronavirus.

Una de les primeres mesures anunciades és l'increment dels ajuts per a llars d'infants, un dels serveis municipals temporalment tancats però que continuen sent bàsics des de l'òptica de la cohesió social als municipis. En aquest sentit, la Diputació de Lleida havia previst als pressupostos per al 2020 la corresponent partida per tal de destinar una ajuda de 875 euros per alumne a cada municipi que presti aquest servei. Ara, però, aquesta quantitat s'ampliarà a 1.000 euros per alumne.

Els alumnes de l'IES Mollerussa fan les pràctiques a les escoles bressol.Així mateix, s’incrementarà en 800.000 euros la partida destinada a ajudar a fer front a les despeses ordinàries dels propis ajuntaments, que s'afegirà a la partida actual d'1 milió d'euros. El govern de la Diputació de Lleida considera que totes les alcaldies han de sufragar en aquests dies despeses derivades de la situació d'emergència causada per coronavirus.

Amb aquest increment dels ajuts es pretén tranquil·litzar les alcaldies, donant el missatge que les empreses privades a les quals hagin de recórrer per aquesta emergència tenen garantit el cobrament dels seus serveis

D'altra banda, des de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs (OAGRTL) de la Diputació de Lleida es facilitarà l'ampliació dels terminis per tal que la ciutadania pugui pagar en període de recaptació voluntària els impostos i taxes municipals sense que això suposi endarrerir ni disminuir les bestretes als ajuntaments.

En l'actualitat, el període de recaptació voluntària de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica finalitzava el dia 30 de març, però ja s'ha signat el decret per mitjà del qual el termini s'amplia fins al 21 de maig

Per fer possible el manteniment de la capacitat financera dels municipis, la Diputació de Lleida manté el sistema de bestretes reintegrables als ajuntaments, fins i tot la derivada de la recaptació de l'impost de vehicles, i preveu la possibilitat d'incrementar-ne la quantia corresponent en casos d'extraordinària necessitat d'alguns ajuntaments.
 

Comentarios