30.11.2022 |
Territoris.cat

La Diputació vol que Lleida sigui un referent en el canvi de model global de creixement i transformació econòmica

Des del Patronat de Promoció Econòmica, assenyalen que el món va cap a una economia basada en recursos orgànics i renovables, processos circulars i altament digitalitzada, com a resposta a una situació global sense precedents, en la qual cal cobrir una creixent demanda d'aliments, aigua, materials i energia, al mateix temps que s'aconsegueix mitigar la crisi climàtica i revertir la pèrdua de biodiversitat
Paisatge per gaudir en les rutes cicloturístiques a Lleida
Paisatge per gaudir en les rutes cicloturístiques a Lleida
La Diputació vol que Lleida sigui un referent en el canvi de model global de creixement i transformació econòmica

La Diputació vol convertir la demarcació en un referent de creixement i transformació econòmica, un model que es basa en els recursos i les potencialitats del territori en relació amb les oportunitats que ofereix el canvi de model econòmic a escala global. Una iniciativa que s'impulsa a través del Patronat de Promoció Econòmica, sota el nom d'Agenda Compartida per la Transformació Econòmica de la Província de Lleida (2021-2027), amb l'objectiu de traure profit de tots els recursos i actius existents, i encarar el repoblament de les comarques de Lleida, Pirineu i l'Aran.

AgendacompartidaperlatransformacióeconòmicadeLleida-1Des del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, assenyalen que el món va cap a una economia basada en recursos orgànics i renovables, processos circulars i altament digitalitzada, com a resposta a una situació global sense precedents, en la qual cal cobrir una creixent demanda d'aliments, aigua, materials i energia, al mateix temps que s'aconsegueix mitigar la crisi climàtica i revertir la pèrdua de biodiversitat.

Aquest nou model econòmic ha de valorar de manera sostenible els actius naturals del territori" com el sòl, l'aire, l'aigua, la geologia, els boscos, tots els éssers vius i la matèria orgànica que se'n deriva, molt més enllà de la producció alimentària

AgendaCompartida01La mateixa crisi climàtica fa que molts d'aquests actius naturals es vegin amenaçats i l'escassetat genera cada cop més especulació sobre aquests actius

Els territoris rurals com els de les comarques de Lleida, rics en recursos naturals, però amb poblacions envellides i sense relleu generacional, són i seran objecte d'aquesta especulació per part d'actors externs

El Patronat defensa una actuació per tal que sigui el territori el beneficiari d'aquest canvi de model productiu i de consum, tot aprofitant l'oportunitat que significa aquest canvi de paradigma a escala global, en benefici del repoblament del territori i del posicionament de Lleida com a referent dins de Catalunya.

La Diputació vol que Lleida sigui un referent en el canvi de model global de creixement i transformació econòmica
comentaris