ERC reclama que la Diputació, tal i com han fet la resta de diputacions catalanes, redacti el Pla Zonal de Carreteres

Imatge de carreteres que gestiona la Diputació de Lleida Interior
photo_camera Imatge de carreteres que gestiona la Diputació de Lleida Interior

El grup d’Esquerra Republicana a la Diputació de Lleida, presenta una moció que reclama que la l'ens provincial assumeixi la responsabilitat que li pertoca amb les vies locals, d’acord al que disposa la Llei de Carreteres del 2009, per tal de no fer suportar aquesta tasca, amb les necessitats econòmiques i tècniques pertinents, als municipis, que sovint disposen de pressupostos reduïts i capacitat tècnica limitada. 

El pla permetria millorar la seguretat viària, amb una planificació, defensa i millora de la xarxa que només un ens supramunicipal pot portar a terme

A partir de la Llei de Carreteres del 2009, les carreteres locals passarien a ser de titularitat de les diputacions, i la xarxa bàsica i comarcal a la Generalitat. Així, mitjançant convenis fets en el període 2010-2014, les diputacions varen assumir la titularitat de les carreteres locals que gestionava la Generalitat i aquesta va assumir les de les xarxes bàsica i comarcal, que fins aleshores gestionaven les diputacions.

Grup d'ERC a la Diputació de LleidaEn relació a la resta de carreteres locals que són de titularitat municipal, la Llei, a part d’unificar la titularitat i la gestió en les diputacions provincials, també dota a les pròpies diputacions de la capacitat de poder planificar i ordenar la xarxa de carreteres locals a través dels Plans Zonals de Carreteres Locals. Així, s’estableix que es poden afegir a la xarxa local de carreteres les que es defineixen com a tals als plans zonals que, amb aquesta finalitat, redactin les diputacions o els ens supramunicipals que les substitueixin. En relació a les altres diputacions, els Plans Zonals, suposen un increment de la Xarxa de Carreteres Locals important, així com la planificació i inversió entre 15 i 20 anys vista.

Pla general de l'estat que presenta la carretera local LV-4036, de l'N-260 a Lles de Cerdanya, arran de despreniments. Imatge del 3 de maig del 2017. (Horitzontal)El portaveu d’ERC, Jaume Gilabert manifesta que “el Pla Zonal, és una eina pròpia del segle XXI i representa una mirada estratègica a mig i llarg termini, conjugant el dret a la mobilitat, la seguretat i la capacitat de desenvolupament econòmic del territori, atenent una necessitat i una reclamació històrica dels ens locals”.

En la moció, ERC proposa que es creï una comissió participada per tècnics i representants del món local, per establir els criteris, calendari, etc. i que en el termini màxim d’un any, es pugui tenir preparat el document base, per iniciar la tramitació 

Els republicans defensen el consens i la participació, tal i com han fet les altres 3 diputacions.   Així, entre els criteris establerts per les altres diputacions hi hauria l’assumpció de les vies locals que connecten municipis d'una comarca i que tots els municipis disposin d’una via d’accés de titularitat supramunicipal.

Comentaris