Esquerra Republicana denuncia que totes les subvencions de la Diputació a entitats associatives s’adjudiquen de manera discrecional

Jaume Gilabert amb el grup de diputats provincials d'ERC
photo_camera Jaume Gilabert amb el grup de diputats provincials d'ERC

El Ple de la Diputació de Lleida, que se celebrarà aquest dijous 24 de maig, votarà la proposta del Pla estratègic de subvencions per al 2018. Aquest pla detalla els criteris d’atorgament, de gestió i de seguiment de les partides aprovades al pressupost del 2018 i que dóna compliment al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en matèria de subvencions.

Pel que fa a l’exercici anterior, el Pla Estratègic es va aprovar al ple del 27 d’abril de 2017 amb els vots favorables de CIU, PSC i UA, el vot contrari d’ERC i l’abstenció de la CUP, PP i C’s. Segons el portaveu del grup republicà, Jaume Gilabert, el vot contrari d’ERC i l’abstenció dels altres grups va ser motivada, entre altres punts, pel fet que el Pla no s’ajusta correctament a la llei.

Tots els grups de l’oposició van presentar una moció conjunta al ple del mes de gener de 2017 en la que sol·licitaven constituir una comissió de treball per formular el pla estratègic que donés compliment a la Llei, moció que no va prosperar per l’oposició de CIU i UA

La Llei 38/2003, general de subvencions estableix que el procediment ordinari de concessió de subvencions és en règim de concurrència competitiva, per tant, mitjançant criteris de valoració objectius i que únicament permet atorgar ajuts directes, sempre que hi hagi un caràcter excepcional i s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin l’accés a la convocatòria pública.

L’any 2017, Esquerra Republicana de Catalunya ja denunciava que la Diputació de Lleida és l’ens provincial amb el percentatge més alt d’ajuts atorgats de forma directa, i va presentar una proposta on sol·licitava que bona part dels ajuts directes als ajuntaments es fes mitjançant criteris establerts i objectius (territori, població, nuclis...). Segons Gilabert, si fem balanç dels darrers anys, podem veure que hi ha 10 ajuntaments, (2 de CiU, 6 d’ERC, 2 d’independents i 1 d’UA) que no han rebut cap ajut directe durant els anys 2015, 2016 i 2017.  

El Pla Estratègic des subvencions per al 2018 preveu línies de subvenció per un import de 53.291.581 euros, dels quals, 23.333.1141 euross’atorgarien sota el criteri de concurrència competitiva, una quantitat de 6.013.721,29 euros que s’administraria mitjançant partides previstes al pressupost i finalment, 23.944.719,41 euros destinats a ajuts directes de caràcter excepcional   

Gilabert denunciarà al Ple de la Diputació de Lleida que si s’acaba aprovant aquest pla estratègic es perpetuarà l’actual model de repartiment discrecional dels ajuts que la Diputació de Lleida atorga a ajuntaments, entitats associatives, culturals, esportives de la demarcació de Lleida, seguint el caràcter excepcional, suposant una vulneració de la Llei de Subvencions.

Pel portaveu del Grup dels republicans, aquest caràcter excepcional no es justifica en la majoria d’ajuts concedits, tal i com figura en molts dels informes preceptius d’intervenció de la Diputació en relació a l’atorgament de subvencions directes, en què, tot i emetre resolució favorable, hi consta com a observacions que no s’acredita cap dels supòsits previstos a l’article 22.2 de la llei anteriorment esmentada. De la mateixa manera, Gilabert ha posat de manifest que tampoc es justifiquen les circumstàncies excepcionals que dificultin la seva atenció en una convocatòria pública.

Comentaris