02.12.2021 |
Territoris.cat

La figura del mestre, clau per a la vinculació de les escoles rurals al territori

Les conclusions del projecte FOPROMAR assenyalen la necessitat d’establir una formació específica per a mestres sobre el món rural
Participants en el projecte FOPROMAR
Participants en el projecte FOPROMAR
La figura del mestre, clau per a la vinculació de les escoles rurals al territori

L’ensenyament és un element clau de socialització i per aquest motiu és tan rellevant la seva avaluació constant, l’estudi dels seus processos i la qualitat dels professionals docents. Un pas més en aquesta revisió és el vincle de la comunitat educativa amb la comunitat local, i aquí és on s’observa que els canvis que han experimentat els darrers anys les zones rurals han tingut i tenen una incidència directa en l'escola rural i en els docents que hi treballen. 

Participants en el projecte FOPROMARAixí va néixer el projecte La Formació professional i les competències del mestre rural com a dinamitzador de la dimensió territorial de l'escola rural (FOPROMAR), cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El FOPROMAR és un projecte d’abast transnacional, on hi participen les Universitats de Barcelona, Saragossa, Bordeus i la facultat de Psicologia de Lisboa, representant el món acadèmic, i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i el Secretariat d’Escola Rural de Catalunya, representant els mestres.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és proposar un pla de formació permanent i unes propostes de formació inicial per tal de cobrir les necessitats competencials dels nous i noves mestres rurals

El mestre rural, tant en les seves funcions bàsiques d'ensenyament com en aquelles altres de caràcter social, precisa d'unes competències específiques que li permetin exercir la seva activitat amb les màximes garanties d’èxit, competències que ara mateix no estan regulades d'una manera concreta en els processos formatius. Així, el projecte ha detectat que hi ha una manca generalitzada de competències i continguts referits a la especificitat de l'escola rural, tant en el seu àmbit pedagògic com territorial, en els actuals sistemes de formació inicial i permanent dels territoris analitzats (en els quals hi ha Catalunya i l’Aragó). 

Propostes de formació 

Les conclusions del projecte assenyalen diverses propostes per vincular la comunitat educativa amb el món rural, d’entre les quals destaquen les iniciatives de formació inicial i de formació permanent.

La figura del mestre, clau per a la vinculació de les escoles rurals al territori
comentaris