Leader de Ponent impulsa un estudi sobre els avantatges de l'energia fotovoltaica

L’elaboració d’aquest estudi parteix de la necessitat d’avançar cap a una especialització territorial en matèria energètica i al foment del desenvolupament de sectors econòmics estratègics vinculats a les energies renovables per identificar aquells projectes que presenten major viabilitat econòmica, i tècnica
Imatge d'una granja amb les plaques solars que alimenta el reg del panís @territoriscat
photo_camera Imatge d'una granja amb les plaques solars que alimenta el reg del panís @territoriscat

 L’Associació Leader de Ponent publica un estudi sobre el potencial de generació fotovoltaica en el seu territori d’actuació en el marc del projecte Pirinowa’tt.

L’estudi, elaborat per l’empresa Km0.energyha permès generar coneixement sobre el potencial de generació fotovoltaica a l’àmbit de l’Associació aportant informació georeferenciada i d’alta resolució geogràfica, així com detectar el potencial en dependències municipals i identificar emplaçaments per generació d’energia renovable.

El document d’anàlisi, resultats del qual es van presentar en una jornada tècnica virtual del passat novembre, ja es pot consultar en el web de l’Associació Leader de Ponent.

Plaques solars instal·lades a la taulada de l'habitatge.      L’elaboració d’aquest estudi parteix de la necessitat d’avançar cap a una especialització territorial en matèria energètica i al foment del desenvolupament de sectors econòmics estratègics vinculats a les energies renovables per identificar aquells projectes que presenten major viabilitat econòmica, tècnica i pels quals és òptim iniciar el camí cap a la transició energètica a l’àmbit de les comarques de les Garrigues, el Segrià, l’Urgell i el Pla d’Urgell.

Accions realitzades

Amb l’objectiu d’aprofundir en les potencialitats vinculades a l’energia solar fotovoltaica i partint de la irradiació, per dur a terme l’estudi s’ha avaluat el potencial real de generació solar fotovoltaica de l’àmbit territorial d’actuació que hauria de servir per facilitar i garantir el desenvolupament d’aquesta energia al territori en un futur. En concret, s’han analitzat els condicionants determinats pels factors normatius i de tramitació, i els factors tècnics i d’adequació.

Una altra de les accions derivades d’aquest estudi és la confecció d’un informe del potencial fotovoltaic de dependències municipals fet a partir de la informació dels consums dels equipaments dels municipis de l’àmbit d’estudi, i d’una selecció prèvia de les 50 dependències més idònies. Amb això s’ha proposat un dimensionament preliminar de les instal·lacions fotovoltaiques que s’hi haurien d’instal·lar.

No obstant, l’exercici plantejat s’ha d’entendre com una validació preliminar dels emplaçaments ja que es requereixen estudis de major detall i específics per a cada emplaçament, que tinguin en compte aspectes més concrets de cada un dels projectes.

Sobre el projecte Pirinnowa’tt

Durant el gener de 2020 es va iniciar el projecte Pirinnowa`tt: Transició energètica, mobilitat sostenible i ocupació, en col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, en el marc de la convocatòria de projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya. El projecte definia una sèrie d’objectius entre els quals es preveia assessorar ens públics, empreses i a la ciutadania en transició energètica, promovent actituds econòmica i energèticament responsables, així com també millorar l’ocupabilitat de persones en situació d’atur i l’adaptació a nous perfils de professionals en actiu de sectors tradicionals en els sectors laborals vinculats a la transició energètica.

La capacitació especialitzada en energia solar fotovoltaica, realitzada a la seu del Consell Comarcal del Pla d’Urgell a Mollerussa, el passat mes d’octubre i la publicació d’aquest estudi eren les dues accions destacades a executar per part de l’Associació Leader de Ponent.

L’Associació i la transició energètica a Ponent

L’Associació Leader de Ponent fa anys que treballa per tal de generar un debat conscient i participatiu sobre temes energètics a les Terres de Ponent. Fruit del projecte de cooperació ENFOCC, que té com a objectiu fer arribar al públic la idea de que una nova cultura energètica i forestal és possible, i amb un escenari gairebé incipient sobre aquesta temàtica al territori, l’any 2017 l’Associació va voler revertir aquesta mancança i va constituir la Taula de debat sobre la Transició Energètica a Ponent. En aquest espai de trobada, s’hi generen discussions al voltant de l’emergència climàtica amb experts i/o representants del sector per tal de conèixer iniciatives o projectes i propiciar la col·laboració i cooperació público-privada.

Formen part d’aquesta taula tècnics de l’Associació Leader de Ponent, els quatre Consells Comarcals (Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues i Segrià), així com personal tècnic públic i privat d’entitats del territori.

Per altra banda, l’Associació Leader de Ponent ofereix informació en l’àmbit energètic, organitza tallers i jornades per al públic general sobre la transició energètica i elabora informes tècnics de temàtica energètica i d’aplicació de mesures de mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic. També es treballa per la signatura de convenis de col·laboració amb els diferents ens públics per implementar la gestió energètica als municipis i assessorar-los en els àmbits de les energies renovables i l’estalvi i eficiència energètica.

Comentaris