29.06.2022 |
Territoris.cat

Resultats de l'estudi realitzat en la finca experimental de la Diputació de Lleida a Maials

La finca experimental d'atmellers de l'IRTA a Maials Interior
La finca experimental d'atmellers de l'IRTA a Maials
Resultats de l'estudi realitzat en la finca experimental de la Diputació de Lleida a Maials

L'eficient gestió de l'aigua és un factor clau per obtenir la màxima productivitat en el cultiu de l'ametller, a partir de la dotació d'aigua de reg de què es disposi en una determinada zona productora. Els resultats obtinguts en tres anys en la finca experimental que la Diputació de Lleida té a Maials, on s'estudia -amb el suport de l'IRTA- la resposta de l'ametller a partir de l'aplicació de diferents dotacions de reg, posen en relleu que com més aigua s'aplica a aquest cultiu major és el rendiment que s'obté dels arbres. Així, amb una dotació d'uns 6.500 m³/ha i any, que seria la màxima que permet el Segarra-Garrigues, es poden assolir uns 2.500-3.000 quilos d'ametlla en gra per ha i any, tot i que la voluntat és superar aquesta xifra en els pròxims anys amb els arbres en plena producció i una més acurada gestió hídrica.

Cal tenir en compte que els rendiments de l'ametller en zones de secà de Lleida es mouen entre els 200 i els 250 quilos per hectàrea i any, el que suposaria incrementar per deu la producció

El president de la Diputació Joan Reñé vista la finca d'atmellers de l'IRTA a MaialsLes bones expectatives aconseguides fins al moment constaten la rendibilitat del conreu de l'ametlla en regadiu. La Diputació de Lleida, amb la col·laboració tècnics de l'IRTA, va posar en marxa el 2015 en una finca que la corporació provisional té a Maials una plataforma demostrativa i experimental que analitza la resposta del cultiu de l'ametller d'acord amb diferents dotacions de reg i que pren com a referència els camps d'assaig de la Vall de Sant Joaquim, a Califòrnia.

Després de més de tres anys, ahir es van donar a conèixer els resultats obtinguts fins al moment, els quals es traslladaran pròximament al sector en una jornada que prepara la diputació lleidatana per aquesta tardor

Atmellers de l'IRTA a MaialsEl projecte pretén analitzar la resposta productiva potencial de l'ametller davant diferents escenaris de disponibilitats hídriques a partir de la gestió que es fa del reg. En concret, les dotacions d'aigua amb què es treballa són quatre, de 2.500, 4.500, 6.500, 9.500 m³/ha i any.

Resultats de l'estudi realitzat en la finca experimental de la Diputació de Lleida a Maials
comentaris