A Lleida 2.424 persones en situació d'extrema vulnerabilitat demanen l'ajut de Creu Roja

L'Observatori de Creu Roja
photo_camera L'Observatori de Creu Roja

Actuacions de Creu Roja a LleidaUn total de 2.424 persones en situació d'extrema vulnerabilitat van requerir l’ajut de Creu Roja Lleida durant el 2018 i van rebre suport mitjançant lliurament d'aliments, material escolar i ajudes econòmiques. Tot i que els indicadors macroeconòmics apunten al fet que els anys de crisis han passat, aquestes dades constaten que la recuperació econòmica no ha arribat encara als sectors més vulnerables de la població.

De fet, el 17,2% de persones que l’any passat no necessitaven ajuda, enguany la tornen a necessitar. Aquesta és una de les conclusions del 12è estudi de L’Observatori que duu per títol Pobresa intermitent i fragilitat social  que va presentar el passat dimecres  a Lleida la presidenta de Creu Roja Lleida, Dolors Curià, i la Pilar Millán, responsable de l’Observatori a Creu Roja Catalunya.

El document parteix d’una mostra de 169 persones enquestades telefònicament des de Creu Roja i que han estat ateses per l’entitat en programes per a persones en situació de vulnerabilitat a la demarcació de Lleida. Les enquestes s’han realitzat del 19 de març al 19 d’abril de 2019.

L’estudi, en el que hi ha participat un total de 877 persones a nivell de Catalunya, posa de manifest que malgrat els resultats esperançadors que es van obtenir en 2018, la condició de les persones que han aconseguit sortir d’una situació de pobresa intermitent és extremadament fràgil.

Podeu descarregar l'estudi complet en aquest enllaç

Majors de 50 anys i dones, col·lectius amb major cronicitat

Tot i que es tracta d’una dinàmica generalitzada, els grups més vulnerables a la cronificació de la seva situació de pobresa són les dones (un 59,2%) i el grup d’edat amb més dificultats és el de les persones de més de 50 anys. De fet, aquest col·lectiu es troba en una clara situació de cronificació: el 58,8% de les persones d’entre 50 i 59 anys han necessitat ajuda al 2018 i també al 2019, percentatge que arriba al 69,2% entre els majors de 60 anys.

Per completar el perfil d’aquestes persones, cal destacar que el 55,6% de les persones enquestades tenen parella i descendència i el 14,2% són famílies monoparentals (mares amb descendència). 

Ingressos familiars i qualitat de l’ocupació, factor fonamental per a la recuperació

D’entre les persones que han tornat a necessitar ajuda al 2019, les que treballen (un 54,4%) superen les desocupades (un 45,4%). Es constata així, un cop més, que l’ocupació esdevé una condició necessària però insuficient per sortir de la situació de pobresa i que són la intensitat i la qualitat de la feina els factors fonamentals que incideixen en la recuperació de les persones.

En aquest sentit, cal assenyalar que el 47% de les famílies ateses tenen uns ingressos que se situen per sota dels 600€ mensuals, tot i que la mitjana mensual de despeses és de 734,46 euros.

Renda Garantida de Ciutadania, un dret encara en construcció

El percentatge de lleidatans i lleidatanes enquestats que no coneixen què és la Renda Garantida de la Ciutadania és del 46,8%, una xifra que demostra que es tracta d’un dret encara en construcció. Les persones que sí la coneixen, el 36,7% ja la rep, però d’aquestes el 72,4% de les persones continuen necessitant l’ajuda de la Creu Roja. Pel que fa a les persones que l’han sol·licitat i se’ls ha denegat arriba al 21,6% i el principal motiu de denegació ha estat perquè treballen a jornada parcial o completa.

D’altra banda, el procés per accedir-hi resulta complex de manera que el 29% de les persones enquestades a l’estudi demana assessorament en el procés de sol·licitud i tramitació de la prestació.

Què fem des de Creu Roja Lleida per minimitzar les situacions de pobresa intermitent i fragilitat social?

Dins la nostra estratègia d’atenció a les persones, realitzem una feina d’intervenció integral i coordinada des de diferents àmbits (inclusió social, ocupació, migració i refugi, infància i família) per tal de donar resposta a les necessitats bàsiques de les persones i de les famílies. Quines són aquestes necessitats bàsiques de les persones usuàries? Doncs estan relacionades amb:

  1. L’emergència econòmica (necessitats bàsiques no cobertes com ara l’alimentació pròpia i del nucli familiar així com dels infants i joves, vestuari, higiene, material educatiu, etc.
  2. Les relacionades amb l’allotjament i la pobresa energètica ( ordres de desnonament o impagament prolongats de lloguer, factures de llum, gas, etc.)
  3. Problemes en la renovació de permisos de treball i residència
  4. Deteriorament de la salut física i mental associada a situacions de desocupació prolongada i que es tradueixen en situacions d’ansietat, depressió, increment de respostes violentes, etc.
  5. Augment dels conflictes familiars (entre parelles, entre pares i fills i filles, etc.)

Durant l’any 2019* hem fet intervenció personalitzada a 448 persones a tota la demarcació, de les quals 166 s’han insertat laboralment (un 37%). Una data molt destacable és que el 70% d’aquestes persones han estat dones que, com es reflecteix a l’estudi de l’Observatori, és un dels col·lectius amb major vulnerabilitat. 
*Dades de l’01/01/2019 al 09/12/2019

En l’àmbit d’Ocupació, el nostre Pla d’Acció se centra en formar i assessorar les persones per fomentar la seva autonomia en la recerca de feina, empoderar-les en les competències professionals i habilitats personals, fent especial focus en les competències digitals. Busquem aliances amb empreses de la demarcació (aquest any hem treballat amb 70 empreses col·laboradores), a les que oferim un servei d’intermediació laboral gratuït. Aquestes empreses acullen els nostres usuaris i usuàries en pràctiques no laborals, fan xerrades sobre diferents sectors empresarials, etc.  També poden col·laborar facilitant-nos voluntariat corporatiu que ens ajudi a formar, entre d’altres, en l’elaboració de currículums, en qüestions relacionades amb la cerca de feina a través de les noves tecnologies, sobre com preparar les entrevistes de feina.

Comentaris