03.10.2022 |

'Llotges de Productes de Proximitat' apropa els productes km0 als menjadors col·lectius

L'eina neix per la unió d'esforços de l'Institut del Patrimoni Culinari Català, la Federació d'Empresaris Productors de Venda de Proximitat de Catalunya i la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentaries de la Generalitat

Presentació del projecte de les 'Llotges de Productes de Proximitat'
Presentació del projecte de les 'Llotges de Productes de Proximitat'
'Llotges de Productes de Proximitat' apropa els productes km0 als menjadors col·lectius

El divendres 27 de gener va tenir lloc a la Diputació de Lleida la presentació de 'Llotges de Productes de Proximitat', una nova eina de compra de productes de proximitat pels menjadors de les col·lectivitats.

Aquest projecte busca implementar un sistema de compra responsable, just i sostenible en el qual les empreses de restauració col·lectiva tindran al seu abast una plataforma de productes de proximitat amb un preu just pactat pels productors

Actualment, els menjadors escolars i les col·lectivitats tenen dinàmiques de compra que no afavoreixen als productors locals. Amb l'adopció d'aquest nou sistema, a més, també s'afavorirà reduir el malbaratament alimentari als centres escolars i marcar unes pautes de programació de cultius a Catalunya.

El projecte s'engloba dins el Pla Estratègic d'Alimentació de Catalunya 2021-2026 que té com a un dels seus objectius estratègics aconseguir que el 50% de l'oferta alimentària de caràcter públic sigui amb producte local, de temporada i de producció sostenible.

Aquesta iniciativa neix a les reunions de treball amb agents de la restauració col·lectiva, on es va posar de manifest la problemàtica que tenen amb la compra de productes de proximitat per tal de cobrir les seves necessitats. 

Les Llotges de Productes de Proximitat permetran connectar als productors amb els gestors de menjadors i amb les empreses de restauració col·lectiva de Catalunya

Les Llotges afavoriran als productors locals, que podran planificar la producció d'acord amb les directrius emanades de la mateixa demanda. També facilitarà una major i millor connexió entre l'oferta i la demanda, optimitzant la relació entre preus i costos. Finalment, de retruc, també incentivarà una alimentació saludable i sostenible entre els consumidors finals, a més d'ajudar els gestors i les empreses intermediàries.

'Llotges de Productes de Proximitat' apropa els productes km0 als menjadors col·lectius
comentaris