Manifest de les escoles bressol privades de Catalunya

Les escoles bressol privades de Catalunya creuen que el pla d'Educació per reobrir al juny és del tot inviable

foto_980796O
photo_camera Les motxilles dels infants penjades en una escola bressol. Arxiu ACN / Estefania Escolà

Manifest de les escoles bressol privades de Catalunya

El conseller d’Educació, Sr. Josep Bargalló i Valls, ens obliga a les Escoles Bressol Privades de Catalunya a seguir una sèrie de pautes pel que fa a les condicions de prevenció, higiene i seguretat en l’obertura dels nostres centres en la fase 2.

Concretament, ens obliga a una adequació dels espais i a la reorganització dels centres amb mesures que presenten una notable dificultat i que comporten una necessària disminució del nombre d’infants que podrem acollir a cada llar.

Per tot això, en territoris en fase 2 de la desescalada, el Departament d’Ensenyament ens autoritzarà a les titularitats de cada llar d’infants privada a reobrir-les sempre que confirmem el compliment de les mesures de prevenció sanitàries i d’higiene, i l’aplicació de les mesures d’adequació d’espais i de reorganització de la llar, amb un màxim de 5 infants per espai i en cap cas amb infants de 0 a 1 any, al·legant que és el grup de més vulnerabilitat a causa de la immaduresa del seu sistema immunitari. A més, no podrem oferir el servei de menjador.

En cas que les llars capacitades per a l’obertura en la fase 2 no puguem oferir el nostre servei a tots els infants que teníem matriculats abans del 12 de març, prioritzarem els infants els progenitors dels quals, per motius laborals i professionals, hagin de fer treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.

Sobre aquest pronunciament voldríem recalcar que, ni abans ni després de la suspensió de l’activitat educativa arran del confinament, les Escoles Bressol Privades de Catalunya no hem rebut cap comunicat per part del Departament d’Ensenyament, sinó que hem anant coneixent la situació alhora que tots els ciutadans, a través dels mitjans de comunicació.

Les Escoles Bressol Privades també formem part del sistema educatiu de Catalunya. L’educació infantil de Primer Cicle és un ensenyament reglat. Som el pilar bàsic de la formació que els nens i nenes rebran fins al final de l’etapa educativa obligatòria, als 16 anys, ja que els oferim un entorn on poden experimentar i crear, facilitem el desenvolupament i l’autonomia dels infants i fomentem les primeres relacions socials i el desenvolupament del llenguatge tant oral com corporal i musical.

Ens hem sentit invisibles perquè, amb les seves accions, el Departament ha demostrat que no té cap consideració per les escoles bressols, per les famílies ni tampoc, cosa més greu, pels més de 30.000 infants que assisteixen a escoles bressol privades a Catalunya.
Ens preguntem, doncs, si hi ha cap etapa educativa més important i alhora més ignorada que la nostra.

Entre altres mesures de protecció o prevenció davant la propagació del virus Covid-19, n’hi ha tres que no tenen en compte la realitat de l’escola bressol i del moment maduratiu en què es troben els infants que hi assisteixen, atesa la seva curta edat.

Es tracta del distanciament social entre companys/es, la manca de comunicació no verbal (per l’ús de mascaretes) i la impossibilitat de contacte físic amb l’educador/a, tan necessari dos mesos i mig després del tancament forçós (adaptació).

Comentaris