29.07.2021 |

Neix la Fundació Canals d’Urgell que ha de divulgar l'impacte de la modernització en la transformació del territori

La Fundació Canals d'Urgell va nomenar com a directora de l'entitat a Maribel Pedrol Esteve qui fou directora de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell durant tretze anys i que torna a la institució cinc anys després per garantir la continuïtat i el futur del projecte amb la seva experiència

Els membres de la Fundació Canal d'Urgell @CGRCU
Els membres de la Fundació Canal d'Urgell @CGRCU
Neix la Fundació Canals d’Urgell que ha de divulgar l'impacte de la modernització en la transformació del territori

Amb la voluntat de conservar el patrimoni i la memòria històrica dels canals, difondre el procés de modernització de la infraestructura i divulgar l’impacte que la gestió de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell (CGRCU) té en la transformació del territori, s'ha constituit la Fundació Canals d’Urgell. l'acte oficial de la constitució va tenir lloc el passat 26 de maig en la seu dels regants a Mollerussa.

Casa Canal de Mollerussa, la seu de la Comunitat General de Regants dels Canals d'UrgellLa Fundació Canals d'Urgell va nomenar com a directora de l'entitat a Maribel Pedrol Esteve qui fou directora de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell durant tretze anys i que torna a la institució cinc anys després per garantir la continuïtat i el futur del projecte amb la seva experiència. 

El president de la junta de govern de la CGRCU, Amadeu Ros sera el màxim responsable de la nova entitat, amb Ramon Llavall, vicepresident i tresorer i Jaume Torres, vocal i vicepresident segon. Com a vocals han estat nomenats Josep Maria Castelló, Josep Maria Pascual, Abel Gallart, Ramona Creus i Josep Maria Comabella, presidents de diferents col·lectivitats de regants, i també Josep Maria Pujol i Gorné, president de Prefabricats Pujol, i Gaspar Feliu i Montfort, catedràtic jubilat d’Història Econòmica de la Universitat de Barcelona (UB); ambdós nascuts al recinte de la Casa Canal amb el què  mantenen una important vinculació emocional.

Objectius de la Fundació

  • Vetllar pel coneixement del patrimoni històric i actual dels canals i el seu manteniment i millora: els canals i les seves derivacions, la presa amb les cases de comportes, els túnels, sifons i aqüeductes, les caselles, i l’edifici de la Casa Canal.
  • Investigar i difondre la història de la transformació del territori gràcies a la construcció dels Canals d’Urgell, en especial a través del Museu depenent  de la Fundació, ubicat a la planta baixa de la Casa Canal.
  • Organitzar cursos, jornades i conferències relacionades amb els canals d’Urgell i els usos del regadiu, tan vinculades amb el passat dels Canals com amb el seu present i futur amb la modernització de l’agricultura com a eix principal.

Altres objectius que figuren als estatuts són: la realització, de forma directa o concertada, d’activitats encaminades a afavorir el desenvolupament social, territorial, ambiental, cultural, educatiu, turístic, científic i econòmic de la zona regada pel canal i el seu entorn.
També es contempla la creació el desenvolupament i el manteniment, així com la coordinació, direcció i gestió de recursos, espais i centres culturals, entre altres els de caràcter museístic, mitjançant recursos propis o a través de convenis amb entitats públiques i privades.

A aquests objectius cal afegir-hi la promoció d’un ús sostenible i mediambiental de l’aigua, una producció agrícola i ramadera de qualitat i la seva compatibilitat amb activitats com la hidroelectricitat, l’agroturisme, l’oci i els esports, entre d’altres.

Espai Cultural dels Canals d'Urgel-Foto3

El museu dels Canals d’Urgell: la memòria de la infraestructura hidràulica més important del segle XIX 

Una de les eines de les que disposarà la Fundació per tal de dur a terme alguns dels seus objectius és l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell. L’ECCU es troba a Mollerussa, als baixos de la Casa Canal, l’edifici de la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell. Aquest museu, inaugurat el 2003, mostra i explica d'una manera amena i didàctica la construcció dels canals i el seu funcionament, i com s'ha transformat el territori gràcies a la construcció de la infraestructura. Durant el recorregut museogràfic el visitant es trasllada 160 anys enrere i fa un viatge en el temps per poder experimentar el que significava viure en el secà pobre que era aquesta terra sempre pendent de l’aigua del cel, fins al paisatge verd, la riquesa i el desenvolupament actuals, revivint així la memòria humana del territori.

La reobertura de l’Espai Cultural, ja a mans de la Fundació, suposarà també, que el visitant s’endinsi en l’actualitat i en el futur més proper, caracteritzat per la modernització en la qual està immersa la Comunitat General de Regants i la infraestructura dels Canals d’Urgell.

Neix la Fundació Canals d’Urgell que ha de divulgar l'impacte de la modernització en la transformació del territori
comentaris