Neix ODISLLEIDA, l’Observatori sobre les persones amb discapacitats a Ponent

Es tracta del primer observatori de Catalunya que mostra les xifres oficials i actualitzades i les demandes reals de les persones amb discapacitat

Presentació d'ODISLLEIDA.
photo_camera Presentació d'ODISLLEIDA.

La Federació ALLEM, agrupació configurada per disset entitats socials dedicades a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual a Lleida, va presentar ahir 22 de juny el lloc web Observatori sobre la discapacitat a Lleida.

ODISLLEIDA és un projecte impulsat que pretén ser un altaveu per donar a conèixer la realitat de les persones amb discapacitat de les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran

ODISLLEIDA recull i compara les xifres d’una dècada (2010-2020), extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), relatives a persones amb discapacitat, tipologies, edats, places en els diferents serveis per comarques, etc.

Tanmateix, reivindica accessibilitat i inclusió per a les persones amb discapacitat, com a ciutadans de ple dret i demana serveis per als nadons i infants amb discapacitat i les seves famílies, places de serveis d’habitatge o d’atenció diürna per garantir la qualitat de vida dels joves, adults i grans, amb discapacitat, iserveis de suport flexibles i adaptats a les necessitats de les persones amb discapacitat, per facilitar l’accés a la salut, l’educació i la formació, el treball i l’ocupació, l’habitatge, el lleure, la cultura i l’esport.

ALLEM s’encarregarà de gestionar l’actualització de les dades extretes de l’IDESCAT i les dades relatives a la discapacitat intel·lectual anualment

Les dades mostren l’evolució en el número de demandes de serveis d’atenció diürna i servei d’habitatge sol·licitats, i evidencien que el 2021 és necessari crear places noves.

Un increment del 3,9 % de les persones demandants del servei de residència, un 14,8% de les persones demandants del servei de llar residència i un 32,5 % de les persones demandants del Servei d'Acompanyament i Suport a la Vida Independent (PSALL-SASVI), respecte al total de persones que comptaven amb aquests serveis l’any 2020.

Es denuncien línies vermelles que suposen una vulneració dels drets de les persones

La realitat és que algunes persones amb discapacitat intel·lectual es troben amb situacions greus de vulneració dels seus drets fonamentals, a causa de la impossibilitat d’accedir a serveis socials de suport adequats a les seves necessitats. En són alguns exemples el jovent amb problemes de salut mental que acaben l’etapa educativa, no tenen accés a una plaça de serveis socials de suport d’atenció diürna i/o inserció laboral, en les mateixes condicions que el jovent amb discapacitat intel·lectual.

Les persones amb discapacitat que volen i poden viure de manera autònoma a la comunitat, no tenen accés a l’habitatge ni poden accedir als Serveis d'Acompanyament i Suport a la Vida Independent (SASVI) que necessiten, per manca d’habitatge social i per manca de finançament públic suficients per als serveis socials de suport per a la vida autònoma. Les demandes de serveis d’habitatge no es poden atendre quan es produeixen, les persones que necessiten una plaça de residència o llar residència han d’esperar que es produeixi una baixa per defunció o canvi de servei.

Les persones amb discapacitat envellides
, o amb situació de deteriorament, no poden accedir a serveis d’atenció diürna adequats a les seves necessitats o a una plaça de residència amb els suports sociosanitaris necessaris.

L’equip de la Federació ALLEM té per objectiu que l’observatori s’enriqueixi amb testimonis directes. Per això, el lloc web compta també amb un apartat de ‘Testimonis’, on hi ha vídeos que representen alguns dels casos més destacats

Comentaris