Els nous pressupostos de l'IEI prioritzaran el desplegament cultural al territori

Imatge IEI portada
photo_camera L’Institut d’Estudis Ilerdencs comptarà amb un pressupost de 7.273.953,33€ per a l’exercici 2020

LInstitut d’Estudis Ilerdencs comptarà amb un pressupost de 7.273.953,33 euros per a l’exercici 2020. Enguany es donarà prioritat als ens locals amb l'objectiu de fer arribar la cultura arreu del territori, tot garantint l’equilibri entre les iniciatives públiques i els projectes culturals d’iniciativa privada, alguns d’ells de llarga trajectòria i d’alt impacte sobre la població, segons es va explicar dijous passat a la Junta Rectora celebrada a l’Aula Magna, presidida per la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, i el director de l’IEI, Joan Josep Ardanuy.

Desglossant el pressupost per capítols, la remuneració del personal presenta un increment del 9,61% en relació a l’exercici anterior, per tal de poder cobrir diferents places, sobretot d’estructura bàsica. Pel que fa a les despeses corrents de béns i serveis, hi ha una variació a l’alça (7,22%) i se situa en 1.229.200,00 euros, un increment que respon a la necessitat d’ajustar algunes de les partides, especialment per poder tirar endavant determinades línies de treball en matèria d’oferta digital dels fons hemerogràfics, bibliogràfics i fotogràfics.

També se simplificarà l’accés a les subvencions a través d’unificar les múltiples convocatòries actuals.

IEI_ Junta RectoraLa Junta Rectora celebrada a l’Aula Magna

L’augment més important respecte a l’exercici anterior, un 51.33%, és en l’apartat de transferències corrents, que se situa en 2.820.000,00€, un increment que respon a la necessitat de posar el màxim de recursos al servei dels ens locals (tot i que també de les entitats) perquè puguin desplegar les seves respectives polítiques i iniciatives culturals, tant per l’increment de la dotació econòmica que es presenta, com a través de la reducció de les línies de subvenció, però tot conservant i ampliant les accions subvencionables.

 El pressupost per a l’exercici de 2019 va ser de 6.642.575,88 euros

El pressupost en inversions reals presenta una reducció del 12,5 % respecte les xifres de 2019. També s'ha reduït substancialment en l'apartat de transferències de capital, amb 577.400,00 euros i una disminució del 51,19% respecte al 2019, per tal de traslladar el guix dels recursos a l’activitat cultural d’ajuntaments i consells comarcals, aspecte que l’IEI considera prioritari per al desplegament d’una activitat cultural àmplia, arreu del territori.

comentaris