Es planteja un nou abordatge, integral, preventiu, comunitari i orientat a recuperar les persones

Salut desplega un pla per abordar de forma diferent els casos complexos de salut mental

Conseller Argimon: “S’han de fer coses diferents i per això abordem de forma integral aquests casos: per exemple, acostant l’atenció al domicili, que garanteix equitat territorial i continuïtat assistencial"

 

Suport a la salut mental - Foto: Shvets Production
photo_camera El programa vol millorar l’atenció a persones amb trastorns mentals i addiccions d’elevada complexitat, que generen una gran càrrega personal, familiar i social - Foto: Shvets Production (Pexels)

El Departament de Salut ha presentat aquest divendres una nova mesura que demostra com de prioritària és la millora de l’atenció de la salut mental de la població. En concret, prioritzant el desplegament del Programa d’abordatge integral dels casos de salut mental d’elevada complexitat, que vol millorar l’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions d’elevada complexitat que generen una gran càrrega personal, familiar, social i sanitària. A més de garantir una atenció adequada tant a les persones afectades com a les seves famílies, la iniciativa també vol facilitar als professionals eines més especifiques per a aquests casos.

El programa ha nascut a instàncies dels familiars de persones amb problemàtiques de salut mental d’elevada complexitat

En la presentació del programa, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha recordat que la salut mental “és ‘la’ prioritat del Departament”, com ho demostra que en aquesta legislatura s’incrementi el pressupost en 80 milions d’euros per aquest àmbit, dels quals 48 ja corresponen als comptes de l’any vinent.

La inversió ha de servir per potenciar estratègies des de tots els àmbits per transformar l’atenció a la salut mental amb noves maneres de fer –amb proactivitat, creativitat, accessibilitat i proximitat– per aconseguir un abordatge preventiu, enfocat a la comunitat i orientat a recuperar les persones

El programa contempla oferir una atenció interdisciplinària, interdepartamental, holística, integral i integradora.  S’hi han implicat diferents administracions per elaborar un mapa de recursos i serveis a les persones amb problemes de salut mental i addiccions de cada territori de referència.

"Fem un abordatge integral en casos de salut mental d’altíssima complexitat. S’han de fer les coses diferents, per exemple acostant l’atenció al domicili, perquè això garanteix equitat territorial i continuïtat assistencial”, ha subratllat el conseller.

A qui s’adreça?

El programa s’adreça a persones amb trastorns de salut mental i addiccions d’elevada complexitat i trastorns de conducta, amb impacte social, que necessiten una atenció transversal entre serveis socials, sanitaris, educatius, judicials, penitenciaris i laborals.

 El programa vol millorar l’atenció a persones amb trastorns mentals i addiccions d’elevada complexitat, que generen una gran càrrega personal, familiar i social

Els factors que dificulten el tractament d’aquestes persones són diversos: aïllament social, manca de recursos específics o adaptats, o de control per part dels progenitors o tutors, dificultat per seguir tractaments, etc.

La presentació del nou pla de Salut per abordar els casos més complexos - Foto: Generalitat de CatalunyaLa presentació del nou pla de Salut per abordar els casos més complexos de salut mental, el 12 de novembre - Foto: Generalitat de Catalunya

En concret, en la primera fase de desplegament, l’atenció s’adreçarà a adolescents i joves d’entre 12 i 25 anys; a persones amb trastorn mental i de conducta d’intensitat greu o moderada, i vinculats al consum de substàncies; a persones que presenten conductes disruptives i/o transgressores, que generen alarma en l’entorn social, familiar, educatiu o laboral; i persones que amb dificultats a l’hora de mantenir habilitats socials, interaccionar i comunicar-se.

Les persones vinculades al programa s’atendran, aproximadament, entre 6 mesos i dos anys, i les que requereixin més temps seran avaluades per una comissió per determinar la seva adequació

La clau: atendre l’afectat i la família al seu propi entorn

Pel que fa als equips professionals que ho faran possible, el programa suposa un canvi de paradigma en l’atenció a la salut mental d’elevada complexitat: els professionals de la salut mental surten de les unitats hospitalàries i dels centres comunitaris de salut mental per atendre i acompanyar la persona afectada i els familiars en el seu propi entorn.

Està inspirat en un model d’atenció interdisciplinari i de base comunitària, desplegat als Estats Units, el Canadà, Austràlia, el Regne Unit i França. Per atendre les persones amb complexitat, l’evidència científica recomana crear equips professionals interdisciplinaris i especialitzats.

La primera acció del programa és desplegar els equips comunitaris d’atenció intensiva a la complexitat, els anomenats ‘equips Guia’. Seran una desena arreu de Catalunya i estaran formats per un professional de la psiquiatria, un de la psicologia, una infermera, una treballadora social, i personal administratiu. Tots aquests perfils compartiran, però, el fet de formar part de la xarxa d’atenció en salut mental i addiccions, garantir l’acompanyament i la transició a l’etapa adulta, actuar com a referent dels recursos del territori per adaptar els seus serveis a les necessitats de cada persona i família, de forma flexible i accessible.


Un servei accessible, àgil i ràpid

Actualment hi ha 40 professionals formant-se per formar part d’aquests equips guia, que començaran a treballar al llarg dels propers dies. “Aquesta formació, específica i que serà continuada, és rellevant per atendre la població diana del programa, el desplegament del qual requereix compartir criteris diagnòstics, de valoració i d’intervenció per part dels membres dels equips”, ha emfatitzat el Dr. Joan Vegué, president del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions.

El programa es farà amb una desena d’equips de professionals especialitzats i formats, arreu de Catalunya, en el marc d’un servei accessible, flexible i adaptable

L’equip guia és multidisciplinari i està totalment integrat a la xarxa de salut mental i addiccions de cada territori. Com que els pacients, sovint, mostren dificultats per establir relacions adequades amb els diferents serveis i recursos de la xarxa (sanitari, social, justícia, educació, benestar), el gestor de cas serà el professional que articularà la intervenció entre l’adolescent i/o jove i la resta de serveis i departaments. Per la Dra. Àurea Autet, psiquiatra i directora d’un dels equips guia, aquest programa ve d'un consens molt gran i amb multitud d'actors. “Fem èmfasi en les edats que poden tenir molt impacte. Si hi treballem, no seran casos complexes i hi haurà un canvi en la vida de la persona”, ha apuntat.

De fet, es vol que l’accessibilitat al servei sigui àgil i ràpida, minimitzant el temps d’espera d’atenció. La valoració del cas es fa en l’entorn natural de l’adolescent o jove, per tal que es pugui adequar a les característiques del pacient i a la seva família. És recomana, també realitzar una avaluació integral per part de tots els perfils professionals implicats i un pla terapèutic individualitzat que inclogui avaluació clínica, funcional, socioeducativa, de necessitats immediates. “Hem fet molta feina, som un grup multidisciplinari que és imprescindible per fer una actuació integrada. Aquest projecte ens permet adaptar-nos a l’entorn i ser flexible”, ha conclòs Vanessa Vilella, psiquiatra clínica i membre d'un equip guia.

Comentaris