El 22 i 23 de setembre Catalunya acull una jornada presencial dels impulsors del projecte​ internacional

El SEM participa en un projecte per millorar l'atenció a banda i banda dels Pirineus

El projecte està enfocat a millorar l'atenció sanitària davant catàstrofes a la zona transpirinenca
infermers i infermera del SEM al Pont de Suert - Foto: Xavi Blanco
photo_camera infermers i infermera del SEM al Pont de Suert - Foto: Xavi Blanco
 

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) és un dels integrants del projecte EGALURG, una iniciativa europea per a la creació d’una xarxa de cooperació sanitària en casos d’emergència a la zona transpirinenca, amb l’objectiu de reduir les desigualtats d’accés a l’assistència sanitària, tant en àrees remotes com en el lloc dels accidents. L’aposta transfronterera neix de la coordinació entre quatre entitats sòcies: el Centre Hospitalari de Toulouse – que lidera el projecte-, el SEM, el Centre Hospitalari de la Costa Basca i el Centre d’investigació biomèdica Navarrabiomed.

El projecte EGALURG, integrat al programa POCTEFA, promou l’equitat en l’accés a l’atenció sanitària en cas d’emergències i catàstrofes a la zona transfronterera i l’optimització dels recursos humans i materials

EGALURG busca millorar la resposta a les urgències i catàstrofes generades al llarg dels més de 700 km que representa l’extensió pirenaica nord de la península, tot superant les barreres tant geogràfiques com administratives que actualment condicionen l’assistència sanitària en les zones transfrontereres.

La posada en marxa d’aquest projecte, amb segell europeu, permetrà consolidar l’equitat en l’accés a les prestacions d’emergències per a les poblacions d’ambdós vessants de la frontera, així com optimitzar els recursos humans i materials gràcies a la cooperació entre les diferents entitats que gestionen les emergències mèdiques i la participació de 17 entitats associades que engloben sobretot hospitals, però també centres d’investigació i Universitats.

Per continuar avançant en el projecte, el 22 i 23 de setembre, Catalunya acull la segona trobada presencial dels quatre integrants de la xarxa operativa a les instal·lacions del SEM a Hospitalet de Llobregat.

El SEM està desenvolupant els protocols d’actuació i treballa en una plataforma informàtica per a la millora de l’eficiència en la gestió d’incidents de múltiples víctimes

 

Les grans aportacions del SEM al projecte: la cooperació transfronterera en medicina de trauma i de catàstrofe

Per fer efectiva la cooperació en l’assistència sanitària, el projecte treballa en 6 accions, que busquen superar les barreres legals i geogràfiques, crear protocols assistencials unificats i promoure la formació especialitzada, el desenvolupament tecnològic i la innovació. En concret, el SEM lidera el desenvolupament de protocols operatius que permetin harmonitzar la manera d’actuar dels equips sanitaris a banda i banda de la frontera i garantir una òptima col·laboració entre ells.

Jorge Morales, director mèdic del SEM, insisteix en la importància de crear protocols d’actuació conjunts en crisis sanitàries tot aprofitant el bagatge i coneixement acumulat per facilitar la tasca dels professionals i millorar l’atenció dels pacients: “Un dels grans problemes amb què es troben els sistemes d’emergència a les zones transfrontereres és tot allò que es genera en grans catàstrofes, en incidents amb múltiples víctimes, en situacions en les quals s’ha de cooperar. Per això, els protocols han de ser uniformes i senzills”.

L’elaboració d’aquests protocols consensuats permetrà unificar pràctiques d’atenció al pacient traumàtic, definir una estratègia comuna d’innovació en els procediments assistencials, establir un marc jurídic de cooperació que permeti superar les barreres geogràfiques i administratives, i optimitzar els plans de prevenció de les zones implicades.

En paral·lel, i amb l’objectiu de millorar l’eficiència en situacions d’emergència o catàstrofe, el SEM està treballant en el desenvolupament d’una plataforma informàtica per a la gestió coordinada dels incidents de múltiples víctimes. Aquesta plataforma, que inclou una APP per als equips assistencials, permetrà compartir la informació i coordinar, de manera àgil, els recursos sanitaris més propers, independentment del territori o país al qual pertanyin.

Una altra de les accions que lidera el SEM és la formació dels professionals amb l’objectiu d’assolir una bona col·laboració entre ambdós costats de la frontera. Per això treballa en el desenvolupament de formacions teòriques i pràctiques que permetin assolir una col·laboració eficaç dels equips sanitaris.

La cooperació transfronterera, clau per a la millora

L’anticipació és un dels pilars de la nova xarxa de cooperació en una zona d’alta complexitat territorial. És per això que conjuntament, s’ha elaborat una taxonomia d’esdeveniments massius i actes habituals com festes populars de l’àrea pirinenca per poder actuar de forma preventiva i garantir la transversalitat en la gestió de les emergències. Aquest calendari d’esdeveniments s’integrarà en una base de dades comuna que permetrà compartir informació i optimitzar la capacitat de resposta i el temps de trasllat als centres mèdics.

Per tal de formar els equips d’emergències sanitàries en l’assistència a pacients en el marc d’aquests esdeveniments,  es preveu la creació de cursos basats en simulacres que permetin aprendre i millorar en la gestió conjunta dels incidents de múltiples víctimes

UMPEO, un dispositiu assistencial mòbil únic a Europa

La unitat mòbil d’emergències UMPEO (Unitat Mòbil Polivalent Europa Occitània), desenvolupada en el marc d’ EGALURG per part del Centre Hospitalari Universitari de Toulouse, és d’una instal·lació sense precedents, única  a Europa, tant per la seva rapidesa de desplegament i com per la seva capacitat assistencial. Compta amb 80m2 de superfície, pot acollir 18 pacients, i el seu muntatge només requereix entre 20 i 45 minuts. Els professionals del SEM han rebut formació específica per al desplegament d’aquest dispositiu assistencial i s’està treballant en els procediments que han de fer possible la cooperació entre els equips assistencials.
 

Properes passes

Durant els propers mesos, es presentarà la proposta de protocols específics que han de permetre desenvolupar aquesta xarxa de cooperació transfronterera. Una vegada validats, es definirà un conveni marc de cooperació durant el mes de maig de 2022 i es realitzarà, a més, un gran simulacre a la zona dels Pirineus per escenificar el treball en xarxa entre els diferents sistemes d’emergències mèdiques que s’ha desenvolupat en el marc del projecte EGALURG.

En paral·lel, el SEM avançarà en un altre dels objectius que lidera en el marc del projecte EGALURG i que consisteix a dissenyar una formació específica de tots els agents implicats, des d’una perspectiva multidisciplinar i multiprofessional, per assolir una col·laboració òptima a banda i banda de la frontera.

La xarxa EGALURG compta amb un pressupost total de 2.343.192 euros que està  cofinançat en un 65% pel Fons FEDER. La proposta transpirinenca s’integra al programa POCTEFA (Programa Interregional Espanya-França-Andorra), que té com a objectiu reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra, a través de la posada en marxa d’activitats i estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible

Comentaris