OpenAI GPT-4: l'actualització que facilita la interacció amb la IA

En el seu esdeveniment anual més esperat, OpenAI ha sorprès el món amb un anunci revolucionari: una actualització per GPT-4 que promet ser més ràpida, més intel·ligent i més accessible que mai. 

OpenAI
photo_camera OpenAI

Escolta la notícia

Això és una prova de text llegit per una IA en els articles de Tecnologia. Ben aviat ho implementarem en altres notícies.

Novetats OpenAI GPT-4

OpenAI ha revelat millores significatives en la seva plataforma ChatGPT i una sèrie de novetats que estan destinades a canviar la forma en què interactuem amb la intel·ligència artificial (IA) a les nostres vides. En aquest article, explorarem en detall les emocionants actualitzacions presentades per OpenAI i el que signifiquen per al futur de la IA.

Per accedir a aquestes noves funcionalitats, has de tenir una subscripció de pagament a ChatGPT, que té un cost de 20€ mensuals. A més, assegura't que les funcions Beta estiguin habilitades al teu compte.

GPT-4: més ràpid i més poderós

El plat fort de la conferència d'OpenAI va ser, sense cap mena de dubte, l'anunci de la nova actualització del model de llenguatge GPT-4. Aquest impressionant avanç en la tecnologia d'IA ofereix diverses millores notables:

ImatgeGeekflare
Imatge Geekflare

Major Velocitat: GPT-4 és considerablement més ràpid en la seva capacitat de processament, la qual cosa el converteix en una eina encara més àgil i efectiva per a aplicacions en temps real.

Capacitat de Context Ampliada: Una de les innovacions més destacades és la seva capacitat per manejar fins a 128,000 tokens, el que equival a un llibre de 300 pàgines. Això permet que GPT-4 entengui i generi text més llarg i coherent, la qual cosa és crucial per a tasques complexes.

Base de Coneixement Actualitzada: GPT-4 s'ha actualitzat amb una base de coneixement que arriba fins a abril de 2023, la qual cosa garanteix que el model estigui al corrent dels esdeveniments més recents i sigui capaç de proporcionar informació precisa i rellevant.

Major Intel·ligència: En paraules de Sam Altman, ara GPT-4 és un model encara més intel·ligent, la qual cosa significa que pot abordar tasques més desafiadores i respondre a consultes amb més profunditat i precisió.

API per a models de DALL-E 3, GPT-4 Turbo i text a veu (TTS)

A més del llançament de GPT-4, OpenAI també va anunciar la disponibilitat d'accés a través d'API a una sèrie de models addicionals:

DALL-E 3: Aquest model combina la potència de GPT-4 amb la capacitat de visió, la qual cosa permet que la IA interpreti i respongui a contingut visual de manera més efectiva.

GPT-4 Turbo amb Visió: Aquest model està dissenyat específicament per a tasques que requereixen processament visual i de llenguatge natural, la qual cosa el converteix en una eina poderosa per a aplicacions de visió per ordinador i processament d'imatges. A diferència de GPT-4, és aproximadament tres vegades més assequible, la qual cosa amplia la seva accessibilitat per a una gamma més àmplia d'usuaris i aplicacions.

Nous Models de Text a Veu: OpenAI ha ampliat la seva oferta de models de text a veu, la qual cosa proporciona una major versatilitat per a la generació de veus sintètiques i narració de text.

Imatge creada per un asistent GPT com resum d'una conversa
Imatge creada per un asistent GPT com resum d'una conversa

Desenvolupament Personalitzat amb GPT-4

OpenAI ha obert noves oportunitats per al desenvolupament i entrenament personalitzat a la plataforma. Aquestes són algunes de les novetats més destacades:

IA-min (1)
Desenvolupament i entrenament de la IA

Fine Tuning per a GPT-4: S'hi permet l'ajustament fi de GPT-4, la qual cosa significa que els desenvolupadors poden personalitzar el model per adaptar-lo a tasques específiques i objectius.

Programa Custom Models: OpenAI ha llançat un programa que permet a grans empreses realitzar entrenaments complets del model. Això és especialment útil per a projectes a gran escala que involucren milions de tokens i requereixen un control més profund sobre el procés d'entrenament.

ChatGPT: assistents personalitzats amb GPTs

Ara és possible crear fàcilment assistents personalitzats, coneguts com a GPTs, que poden aprofitar funcions avançades de ChatGPT, com DALL-E 3 i Code Interpreter, i fins i tot executar funcions específiques. La creació d'aquests assistents es simplifica amb una simple sol·licitud de text, que després es pot refinar i millorar segons les necessitats de l'usuari.

spider-min
Exemple d'asistent disenyat per crear portades d'animació amb imatges reals

La demostració en viu de Sam Altman sobre com crear un assistent per assessorar emprenedors d'empreses noves va ser especialment impressionant. La IA va construir automàticament l'estructura de l'assistent a partir d'una sola indicació de text, incloent la creació d'un avatar. Els usuaris poden millorar aquests assistents proporcionant-los material addicional per basar les seves respostes i personalitzant funcions específiques.

Tot això facilita enormement la implementació de tecnologia d'IA en una àmplia varietat de projectes, des d'assistents de viatges fins a aplicacions de processament de documents. La facilitat de desenvolupament que ofereixen aquestes actualitzacions té el potencial de revolucionar la forma en què utilitzem la IA a la nostra vida diària.

Comentaris
Més a Tecnologia
Entering on the requested page Skip advertisement