27.05.2022 |

Agramunt habilita un nou refugi antiaeri per mantenir viva la seva memòria històrica

En els darrers anys el municipi ha recuperat el refugi antiaeri de l’Església Santa Maria d’Agramunt, el Pou de Gel, el punt d’observació de la DECA (Defensa Especial Contra Aeronaves), un búnquer de transmissions i el refugi del camp d’aviació dels Salats

Refugi antiaeri d'Agramunt
Refugi antiaeri d'Agramunt
Agramunt habilita un nou refugi antiaeri per mantenir viva la seva memòria històrica

Agramunt, que fa anys que aposta per recuperar la seva memòria històrica conservant espais i elements patrimonials vinculats a la Guerra Civil, ha intervingut a la zona dels Salats localitzant possibles restes de dos refugis més del camp d’aviació republicà situat en aquesta zona.

El refugi dels Salats es va recuperar l’any 2013 i en aquell moment es desconeixia la situació dels altres dos refugis que s’han descobert ara i que es creia que estarien destruïts

Un equip d’arqueòlegs d’Iltirta Arqueologia ha estat l’encarregat de dur a terme els treballs de recuperació, concretament s’ha recuperat el que està situat a la banda més oriental del jaciment.

Es tracta d’un refugi soterrat, d’uns 9m2 de superfície, amb entrades amb colze per evitar l’entrada de l’ona expansiva en cas de ser objectiu de bombardejos. Una estructura similar al refugi ja recuperat l’any 2013.  Els dos búnquers estan bastits de la mateixa manera: una galeria de formigó en direcció est-oest amb dues boques d’entrada a cada extrem. L’accés es feia per unes escales que donaven pas a una entrada en colze a l’interior de la galeria. Els dos accessos donen pas a una galeria d’uns 7,8 metres de llargada, 80 cm d’amplada i una alçada d’1,90 m, formada per dos murs que basteixen una volta de formigó.

L’Ajuntament d'Agramunt té previst que sigui un espai visitable

Agramunt habilita un nou refugi antiaeri per mantenir viva la seva memòria històrica
comentaris