17.10.2021 |

A bon ritme les obres de remodelació del Molí Vell de Bellpuig​

L'actuació té un import d’adjudicació de 216.049,83 euros i està cofinançada per la Diputació de Lleida i per l’Ajuntament de Bellpuig amb fons FEDER

Molí Vell de Bellpuig
Molí Vell de Bellpuig
A bon ritme les obres de remodelació del Molí Vell de Bellpuig​

En marxa les obres de remodelació del Molí Vell de Bellpuig, una actuació inclosa en el projecte Ponent Actiu de consolidació d’un model de turisme sostenible i que suposa un nou atractiu turístic per a la Vall del Corb.

El projecte ha estat cofinançat amb fons FEDER, l’Ajuntament de Bellpuig i la Diputació de Lleida, amb un import d’adjudicació de 216.049,83 euros

El molí d’origen medieval es compon principalment d’una torre rectangular de dimensions considerables, bastida amb carreus ben tallats i pedres cantoneres als angles, tots disposats en filades regulars.

A partir de la primera planta, des de l’exterior es pot apreciar que fou molt modificat en època moderna i contemporània. En alçat presenta soterrani, planta baixa i tres plantes superiors, o sigui que recull un total de 5 nivells de circulació. Els dos cossos, de paredat de pedra per l’exterior, tenen cobertes de fusta acabades amb teula.

La vila de Bellpuig posseeix un conjunt patrimonial arquitectònic i arqueològic de gran valor. Segles enrere, el municipi formava part de la ruta dels mercaders, on hi havia dispersats molins fariners per la vall del Corb, que aprofitaven la força de l’aigua per moldre el blat.

El Molí de Bellpuig és el que millor ha preservat l’aspecte de fortificació i els sistemes defensius originals, basats en espitlleres i matacans, envers a d’altres de la mateixa tipologia

Les actuacions que s’hi han dut a terme han consistit en la consolidació estructural del molí vell i la incorporació dels elements necessaris per a la seva posada en ús, com ara els forjats, la formació d’escales d’accés entre diferents nivells i d’un bany d’accés públic, les obertures i la dotació dels serveis d’electricitat, llum, etc.

També es treballa amb la idea d’incloure una reconstrucció de com funcionava el molí medieval en format virtual, gràcies a la cessió de material gràfic i el contacte amb l’última família de moliners que va viure en aquest indret.

A bon ritme les obres de remodelació del Molí Vell de Bellpuig​
comentaris