05.10.2022 |

L'Ajuntament de Tàrrega posa a disposició dels ciutadans el servei anònim d'una Bústia Ètica

La Bústia Ètica permet a la ciutadania alertar de forma anònima i confidencial sobre possibles males praxis de l'administració municipal
Bústia ©Pixabay
Bústia ©Pixabay
L'Ajuntament de Tàrrega posa a disposició dels ciutadans el servei anònim d'una Bústia Ètica

L'Ajuntament de Tàrrega posarà a disposició de la ciutadania el servei anònim de la Bústia Ètica que s'ofereix des del Consistori d'Administració Oberta de Catalunya

Aquest servei consisteix en poder enviar cartes de caràcter anònim i confidencials al consistori sobre les possibles males praxis de l'administració municipal

La Bústia Ètica forma part del Pla de Mesures Antifrau que el Ple de l'Ajuntament de Tàrrega va aprovar per unanimitat el 26 de maig i consisteix en un nou canal electrònic que permet alertar de forma anònima sobre infraccions reals o potencials de l'ordenament jurídic referent a l'àmbit municipal. D'aquesta manera, el consistori dona compliment a l'obligació de disposar de canals, interns i externs, i procediments de denúncia anònima de conductes contràries a dret, principis ètics i de bon govern, en compliment d'una directiva europea.

Un cop realitzada l'alerta, la persona "alertadora" rebrà un codi numèric de 16 dígits amb el qual podrà accedir al canal i comunicar-se amb els òrgans gestors, veure les notificacions o aportar documentació nova

La plataforma digital mostra tres opcions per triar dels tres àmbits de la Bústia: alts càrrecs i personal directiu; contractació pública; o personal de la funció pública. Una vegada triada una de les opcions, s'hauran de verificar els requisits d'admissió del cas i la versemblança per tal d'admetre el missatge i que l'òrgan gestor comenci les seves tasques d'investigació necessàries per acreditar-ne la veracitat.

En cas de ser certa la conducta o actuació inadequada, s'elaborarà un informe amb les mesures de millora per evitar futures males pràctiques. A més, també es podrà proposar l'inici d'expedients administratius, l'aplicació de mesures sancionadores o disciplinàries o, si escau, la comunicació a la Fiscalia de les conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal. En cas contrari, l'informe recollirà el cessament de les comprovacions i l'arxiu de l'expedient per la inexistència de males pràctiques

El regidor de Transparència, Daniel Esqué ha esmentat que l'habilitació d'aquesta bústia pretén donar resposta a un dels requeriments del Pla Antifrau aprovat pel Ple i al mateix temps, oferir una eina de participació a la ciutadania, coincidint amb l'inici del procés per redactar el nou Reglament de Participació Ciutadana. 

L'Ajuntament de Tàrrega posa a disposició dels ciutadans el servei anònim d'una Bústia Ètica
comentaris